Mediespor.dk - organisering af en mediekultur på Rantzausminde skole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mediespor.dk - organisering af en mediekultur på Rantzausminde skole by Mind Map: Mediespor.dk - organisering af en mediekultur på Rantzausminde skole

1. En vejledningskultur der ikke er hængt op på personer, men på rum, tid og sted.

2. Konsekvenser

2.1. Væk med it - vejledernetværk

2.2. Væk med skolebibliotekar netværk

2.3. Uddelegering af it og skolebibliotek vejledertimer til årg. Teams på skolerne.

2.4. Læringscentret på skolerne er samlingspunkt for alle vejledere

3. Kommunal mediepiloter kan være

3.1. Skolebibliotekar

3.2. Medievejleder

3.3. It - vejleder

3.4. Pæd. It- vejleder

4. Kommunalt medie eksperimentarium - kommunale mediepiloter - legerum - visionsrum

4.1. Kommunal Mediepilot Y

4.2. Kommunal Mediepilot Z

4.3. Kommunal Mediepilot LN - eksperiment, vejlednings og undervisningsrum med de lokale mediepiloter/medietovholdere på årgangen.

4.3.1. Rantzausminde skole

4.3.1.1. Årg. Team 0. HL, LKN, LS, MM

4.3.1.1.1. Medietovholder. LKN

4.3.1.1.2. Inklutionsvejleder

4.3.1.1.3. Matematikvejleder

4.3.1.1.4. Lærer

4.3.1.1.5. Lærer

4.3.1.1.6. M. Fl.

4.3.1.2. Årg. Team 1. AVP, KA, LL, LN, MS

4.3.1.2.1. Medietovholder. LN

4.3.1.2.2. Lærer

4.3.1.2.3. Matematikvejleder

4.3.1.2.4. Inklusionsvejleder

4.3.1.2.5. Lærer

4.3.1.2.6. M. Fl.

4.3.1.3. Årg. Team 2. FLH, ME, MJ

4.3.1.3.1. Lærer

4.3.1.3.2. Matematikvejleder

4.3.1.3.3. Inklusionsvejleder

4.3.1.3.4. Medietovholder. MJ

4.3.1.3.5. Lærer

4.3.1.3.6. M. Fl

4.3.1.4. Årg. Team 3. KI, MB, MIK, SL, PFN

4.3.1.4.1. Medietovholder. MB

4.3.1.5. Årg. Team 4. GS, HH, JA

4.3.1.5.1. Medietovholder. JA

4.3.1.6. Årg. Team 5. CA, MR, PR, SV

4.3.1.6.1. Medietovholder. MR

4.3.1.7. Årg. Team 6. BC, BJ, MAB, KR

4.3.1.7.1. Medietovholder. BJ

4.3.1.8. Årg. Team 7. CF, HG, LB, LF, MA, NL, SS

4.3.1.8.1. Medietovholder. SS

4.3.1.9. Årg. Team 8. AD, DJ, KB, LB, LF, MO, TP

4.3.1.9.1. Medietovholder. DJ

4.3.1.10. Årg. Team 9. HG, JC, MN, TJ, UJ, VØ, TM

4.3.1.10.1. Medietovholder. JC

5. TECHTUTORER. Lokalt eksperimentarium - lokale mediepiloter. Knyttet til de kommunale mediepiloter. LKN, LN, MJ, MB, JA, MR, BJ, SS, DJ, JC