Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Checklist voor strategische Sales & Communicatieplannen 'Eerst denken, dan verkopen!' by Mind Map: Checklist voor strategische
Sales & Communicatieplannen
'Eerst denken, dan verkopen!'
5.0 stars - 3 reviews range from 0 to 5

Checklist voor strategische Sales & Communicatieplannen 'Eerst denken, dan verkopen!'

En ten slotte het effect monitoren & evalueren

Wanneer gaan we evalueren

Achteraf

Tijdens, Kunnen we nog tijdig bijsturen?

Op welk niveau kunnen / willen we meten?

Marketing resultaat?, Zie doelstellingen

Communicatie effect?, Zie doelstellingen

Met welke methodes meten we het effect?, Wat gaan we tellen?, Hoe gaan we tellen?, Wat willen we vragen? Aan wie? Op welke manier?

Welke effect hebben we bereikt?

Hebben wij ons doel bereikt?

Wat hebben we ervan geleerd?

Wat moet de volgende keer anders?

Eérst de situatie grondig verkennen

Waarom maak jij dit plan?

Wat is de aanleiding voor dit plan?, Doel, Wens, Ambitie, Pijn, Verlangen, Probleem, Kans

Maak het persoonlijk, Waarom heeft dit jouw interesse?, Waarom is dit relevant?, Voor de organisatie, Voor jou, Voor de wetenschap, Waarom is dit voor jou belangrijk?

Vertaal dit naar, Concreet doel, of een wetenschappelijke onderzoeksvraag

Ga op zoek naar relevante informatie waarop jij jouw keuzes gaat baseren

Op basis van deze info, kun jij straks keuzes maken die passen bij het bedrijf en hun ambities!

Intern, Micro, Wat weet je van de organisatie?, Wie zijn wij, wat willen we en waar staan we voor?, Huidige resultaten, succes en onderscheidend vermogen (USP's)?, Verken het aanbod en het imago, Verken de P's van Marketing, Identity-MIX-model, BBT-formule, Levenscyclus van het product?, Hoe zijn we georganiseerd?, Het huidige beleid, visie, missie, cultuur en (communicatie)strategie?, Welke bijzondere verhalen zijn er te vertellen over ons?, Huidige communicatie aanpak en beschikbaar budget?, Zijn wij MVO-proof?, MVO, PPP: People Planet Profit

Extern, Meso, Wat is de marktsituatie?, Hoe groot is de markt?, Wat zijn de alternatieven van de doelgroep?, Concurrentie-analyse met Porter, Welke positie nemen wij in binnen de markt?, Positioneringsmatrix, Met wie heb ik verder nog te maken? Van wie ben ik afhankelijk? Met welke partners werk ik / kan ik werken?, Op welke huidige/toekomstige markttrends, issues & ontwikkelingen kun je inspelen?, Wie zijn de huidige / potentiele afnemers?, Wat weten & vinden zij van ons?, Profiel?, Wat is bekend over het onderwerp?, Wat vertellen de autoriteiten/specialisten/deskundigen op dit gebied over dit onderwerp?, Macro, Wat gebeurt er in onze maatschappij?, In hoeverre beinvloeden DESTEP-factoren ons succes?, Op welke relevante trends, issues & ontwikkelingen kun je inspelen?

Tips, Trek bij DESTEP nog geen conclusie, maar beschrijf wat je waarneemt, Meer overtuigingskracht, bewijs, bronnen en informatie nodig?, Field- en deskresearch, Interviews en enquetes afnemen (met o.a. autoriteiten/specialisten), Logisch nadenken en eigen observaties, Pas op voor aannamens, Bewijs, onderbouwing, betrouwbaarheid en credits: is je bronvermelding APA proof? Dus ook bronnen vermelden in de lopende tekst!, Geef bij je analyses waar mogelijk je inzicht, mening of conclusie per onderdeel, Verwerk uiteindelijk uitsluitend de meest relevante inzichten in je plan

Creeer orde, overzicht en filter de mogelijkheden

nu alle relevante aanknopingspunten samenvatten in een SWOT

Strategische opties identificeren met Confrontatiematrix

Tenslotte conclusies trekken: welke opties / kansen / scenario's wil je verder uitwerken? Welke problemen ga je oplossen? Leg daarbij vooral uit WAAROM!, Waardeer de strategische opties binnen vier kwadranten op bijvb de volgende waarden: van 'wél uniek' tot 'niet uniek' ten opzicht van concurrenten én van 'veel waarde' tot 'weinig waarde' voor klanten.

Tips, Is de SWOT volledig gebaseerd op de info uit de analyses?, Maximaal 5 bullets per SWOT-onderdeel, Heb je per ongeluk bij de O in SWOT opties benoemd in plaats van externe feiten beschreven?, Oorzaak, 70% van de jongeren heeft een Smartphone, Optie (komt pas na de SWOT), Met een App kunnen we de doelgroep bereiken, Schrijf direct onder de confrontatiematrix je conclusies en opties op!!!, Met een App kunnen we de doelgroep bereiken, omdat ..., Passen je opties bij de waarden van het bedrijf?, Wat zijn de meest kansrijke en winstgevende optie/ mogelijkheden, Waardeer je opties en maak een keuze, Matrix obv toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen

Dan slimme keuzes durven maken voor een krachtig concept

Kies & kruip in de huid van je doelgroep

Wie zijn het?, Relevante kenmerken?, Consumenten, Behoefte, Verbruik, Levensstijl, Persoonlijkheid, Inkomen, Leeftijd, Geslacht, Sociale status, Ras, Afkomst, ...., Bedrijven, Regio, Branche, grootte, ..., Tip: kvk.nl, cbs.nl, adressen.nl, www.doelgroepshop.nl, Hoe groot is de markt/doelgroep?, Kun je jouw doelgroep segmenteren/verkleinen, zodat de boodschap beter aansluit en meer indruk maakt?, Wie beïnvloeden de doelgroep? Wie beïnvloed het koopproces?, Heb je meerdere doelgroepen?, Gebruikers, Beslissers, Beinvloeders, ...., Geef ze een gezicht, Profielschets / Persona schrijven, Visualiseren met moodboard, Wat willen ze?, Wat zijn de achterliggende basisbehoeften van deze groep?, What people want, 4 Buying Reasons (B2B), Imago / Status, Rendement / Prijsvoordeel, Gemak / Comfort, Zekerheid / Veiligheid, 6 Human Needs (B2C), Connection/Love, Certainty/Comfort, Uncertainty/Variaty, Significance, Contribution, Growth, Piramide van Maslov, Zelfontwikkeling, Erkenning, Gezien gehoord erkend, Sociaal, Zekerheid, Fysiologisch, Hoe staan ze tegenover het onderwerp?, Wat zijn hun angsten?, Waar praten ze over?, Hoe kun je ze het beste bereiken?, Wat is het mediagebruik van de doelgroep?

Tips, Segmenteer!, Pas op met al te leuke persona's. Die moet wel gebaseerd zijn op serieuze criteria. Dus, bestaat jouw doelgroep echt?, Gebruik bronnen!!

Scherp je doelstellingen aan

Met welke resultaten ben je tevreden / zijn noodzakelijk?, Wat zijn je marketingdoelstellingen?, Marktaandeel, marktomvang, omzet, bereik, conversies, aantallen, bezoekers, likes, percentages, ...?, Welk effect wil je bereiken met jouw communicatie-inspanningen?, Kennis, Welke inzicht wil ik mijn doelgroep geven? Wat moeten ze weten?, Houding, Hoe moet mijn doelgroep er tegenaan kijken? Wat moeten ze vinden van het onderwerp?, Gedrag, Wat moet mijn doelgroep doen? Welke reactie / actie verwacht ik?, Tips, Kun je werkelijk met deze communicatiedoelstellingen je marketingdoelstellingen behalen?, Is je doel uitdagend, inspirerend en SMART genoeg?, Zijn de voorspellingen, getallen en percentages realistisch? En waarom, waar baseer je dat op?

Wat is je oplossing, boodschap of aanbod?

Pitch & Verkoop je verhaal, Behoefte vd doelgroep, Wat wil mijn doelgroep? Wat is hun pijn?, Wie: Naam van jouw bedrijf of product, Wie ben jij?, Wat: Jouw oplossing / product, Hoe speel je in op wat je doelgroep wenst?, Productontwikkeling? ProductConcept?, Waarom: Argument, Waarom is dit de beste oplossing in de markt? Wat is jouw USP?, Positie kiezen ten opzichte van de concurrent, Wat is er zo bijzonder aan wat je te bieden hebt?, Wat zijn de meest onderscheidende USP's?, Voordeel, Welk voordeel bied je de doelgroep?, Wat is je propositie/belofte?, Welk voordeel bied je?, Bewijs, Bewijs? Voorbeeld? Case? Statistieken? Vergelijking? Benchmark? Story?

Vat dit verhaal samen in 1 zin die de lading dekt, Is jouw boodschap/belofte uniek genoeg?

Tot slot: Welk woord claim jij?, vertaal deze zin door naar de KERNBOODSCHAP in één woord!

Bedenk een Prikkelend Communicatie Concept

De 'verpakking' van je boodschap, Versterk de samenhang van je uitingen met een overkoepelend idee / concept, Slapend, Visie, Kernwaarden, Ik zie dat ..., Ik vind ..., Ontwakend, Slogan, Payoff, Oneliner, Levend, Middelen, Strategie

Tips, Past deze creatieve verpakking op alle middelen?, Blijft dit concept 'plakken' in het hoofd van de ontvanger?, Heeft het concept voldoende impact?, Herkenbaar? Helder? Onderscheidend? En past het bij het bedrijf?, Is het wel een communicatie concept? Of toch een productconcept?, Product Concept / uitvinding, Het apparaat, de nieuwe PS4, Communicatie Concept, Op Merkniveau, Organisatie als merk, Sony: Be Moved, Unox: Oerhollands, Fontys: Denk Groter, IKEA: Design your own life, Product als merk, PS4: This is for the Players, Op Communicatieniveau, Ben jij de BOB?, Ga je hier werkelijk je doel mee bereiken?

Kies je Communicatie Strategie

En nu kiezen...., Hoe benader ik mijn doelgroep(en) het meest effectief?, Informeren, Dialogiseren, Overreden, Formeren, Hoe positioneer ik mij ten opzichte van de concurrent?, Informationeel (USP), Transformationeel (ESP), Tweezijdig (ESP+USP), Uitvoeringsconcept, Met welke instrumenten & middelen ga ik mijn boodschap overbrengen?, Instrumenten, https://mm.tt/388142094?t=PAMT1181iz, Wanneer, hoelang en in welke volgorde?, Hoe verloopt de campagne?, Piek momenten?, Denk je in maanden? Weken? Dagen?, Wat levert ons dat op?

En nu alles opschrijven op een 1/2 A4-tje ..., Rijtje met keuzes opsommen, Clusteren van wat bij elkaar past en daar korte zinnen van maken, Aanvullen met ontbrekende informatie, zodat het verhaal SMART wordt, Inclusief de argumenten waarop jouw keuzes zijn gebaseerd

Motiveer, adviseer & verkoop je idee ook intern op de rest van jouw A4-tje, Geef je strategie een pakkende naam, Visualiseer je aanpak met een stroomschema of infographic

Tips, Is het plan uitdagend, creatief, inspirerend, winstgevend genoeg? Verlies niet je doelen uit het oog!, Past het bij de doelgroep en bij het bedrijf?, Is het haalbaar en realistisch? Qua...., Planning, Techniek, Financien, Juridisch, Sociaal, Ecologisch, Wat zijn de risico's?

Nu alles uitwerken, berekenen, plannen en organiseren

Werk je communicatiemiddelen uit

Creeer overzicht met een DoelgroepenMatrix: welke middelen zijn gericht op welke doelgroep?

Hoe moet het resultaat eruit zien?, briefing opstellen, Visualiseer: begin met het einde voor ogen!, Uitbesteden? Zelf doen?

Bereken je budget

Vraag offertes aan, Wie is de beste, goedkoopste, snelste, ....

Geld nodig? Verleid de budgethouders, Presenteer de mogelijkheden modulair / als een menukaart met opties, Wat is de business case? Kosten/baten analyse? Hoe gaan we geld verdienen?, Bied voordeel: wat levert deze investering op?

Tips, Wees niet te zuinig. Alles kost geld. Ook vrijwilligers, Ben je compleet?, drankje, tijd, werkplek,..., Werk met mooie ronde getallen, Niet, 9.647,23, Wel, 10.000,--, 10K

Plan en organiseer je activiteiten

Plannen, Welke middelen zet je wanneer in?, Welke activiteit/voorwerk gaat eraan vooraf?, Wanneer evalueren?, Maak een Activiteiten en MiddelenMatrix, Houd rekening met feestdagen, het weer, weekenden, acties, concurrenten, ...

Organiseren, Zelf doen, delegeren, stagiaires, vrijwilligers of uitbesteden en samenwerken met professionals?, Welke interne doelgroepen wil je informeren/betrekken bij deze campagne?, Heb je aan alles gedacht?, Vergunningen, Toiletten, BHV-ers, .....