Технічні засоби навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Технічні засоби навчання by Mind Map: Технічні засоби навчання

1. Модуль 1

1.1. Психолого-педагогічні особливості застосування технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі. Засоби нових інформаційних технологій

1.2. Засоби мультимедійних технологій відтворення статичної інформації та методика їх використання в навчально-виховному процесі

1.3. Засоби мультимедійних технологій відтворення динамічної інформації та методика їх використання в навчально-виховному процесі

2. Загальні відомості про курс

2.1. Робоча програма

2.2. Тематичний план

2.3. Критерії оцінювання

2.4. Рекомендована література

2.5. Інтернет-джерела

2.6. Словник

2.7. Новини