Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samenvatting Zondag by Mind Map: Samenvatting
Zondag
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Samenvatting Zondag

motivatie

eerst voelen

instrinsieke motivatie

dan gaat het van zelf

eerst verbinding met jezelf, dan, samenleving, de wereld

welk deel in het geheel heb je zelf

weten, is niet, direct beweging

workshops meer dan alleen groen

doel: proberen commitment te realiseren

bewustwording, transformatie naar actie, houding, gedrag

het moet je raken

combi ratio + emotie

persoonlijke of samen raken

bijv, beeld, horen, best practises, inhoud

gevoel is maakbaar

belevingsaspects

geld raakt

lang niet iedereen al een intrinsieke motivatie krigen

gedrag = gevoel van iets

raak iemand in zijn/haar hart

beloon duurzaam gedrag

initiatieven van deelnemers

duurzaamheid, moet

leuk zijn

trendy

hip

enthousiasmeren

competitie

inperken ecologische footprint, icm jongeren organisaties, software, bepalen van je ecologiche footprint, stukje bewustwording

duurzaamheid

komt te wollig over

spreekt studenten weinig aan

mijn en toekomstige generaties gaan last krijgen van niet duurzame ontwikkelingen

duurzaam

minder moeite

moet leuk

minder duur

beter maar ook goedkoper

studenten

toch wel

hoger opgeleide mensen zijn meer met duurzaamheid bezig

Untitled

computer

bereken je ecologische footprint

in de hal

klm

vragen?, hoe betrek je de gehele organisatie?, kostenefficient, bereik meer als iedereen meedoet, denk een na over, meer dan milieu!, ontwikkeling van mensen, vrouwen hoger in de top, betrekken van mensen, governance aspect, eigen werkplek, wat kan duurzamer, handiger, hoe kan je als KLM, de wereld mooier maken, samen met ROC, mensen opleiden, participatie

duurzaamheid

winstkant

vliegwielwerking

kostenkant

mensen komen minder gemakkelijk in beweging

MVO moet meer passen bij de corebusiness

wat verwacht je van de top

doel

waarom is een bedrijf als IT's bezig met duurzaamheid?

welke overwegingen heb je mbt duurzaamheid?

wat is het doel van je organisatie en hoe past duurzaamheid daarin?

hoe betrek je de organisatie bij duurzaamheid en krijg je betrokkenheid (inbedden)?

hoe beloon je de managers mbt duurzaamheid?

hoeveel mensen kwamen met een duurzaam initiatief, waarmee?, en waarom zo weinig?

wat doet de organisatie aan duurzaamheid?

koop je duurzaam in?

hoe ga je om met de keten en inkoop

wil je een duurzame relatie opbouwen met de keten?

wat doe je zelf aan duurzaamheid?

thema's

do! kinderen bewust maken van duurzaamheid

aandeelhouders beïnvloeden om in duurzame aandelen te investeren

krijgen ze meer rendement

financiele prikkel

Nu al leuk idee

Martinair CSR team

vanuit vorig jaar

businessplan zonne-energie

verbetering rendement

veel studenten op zoek naar onderzoeksonderwerpen

neerleggen bij maarten

start al in april

ervaringsplatform

kloof dichten tussen oude en nieuwe generatie

ervaringen tussen jongeren delen

aart bontekoning

initiatief om ervaring binnen te brengen bij dienstverleners

bijvoorbeeld, rabobank, groene visa kaarten

lid worden van internationale roundtable voor sustainable biofuels

als klm

Roadblocks

gedrag

risicomijdend gedrag van de omgeving

tunnelvisie, vanuit eigen belang denken

te grote ego's, niet delen van kennis en ervaring, patenten/octrooien, hoe gaan we om met IP, wie heeft de winst

politiek willen scoren, windowdressing, korte termijn, lange termijn uit oog verliezen

'drupel op gloeiende plaat' -gevoel

randvoorwaarden

geld

kennis, gebrek aan keten-/systeemdenken, ervaring, nieuwe technologie, patenten/octrooien, hoe gaan we om met IP, wie heeft de winst, zoveel mogelijk mensen betrekken

tijd/prioriteit

wet- en regelgeving, niet belemmerend

geen draagvlak in de top

voorbeelden bedrijven o.g.v. duurzaamheid

vb

100 elektrische scooters, aanbieden manifest, road to Copenhagen, estafettevorm, 500 mensen nodig, jongeren gaan in discussie, hoe elektrisch rijden, en oplossing voor klimaatprobleem, wie wil er aan meewerken

Robin Good

Dance 4 life

duurzaamheids boodschappentas, hip, statement, way of life

essent

duurzaamheid, meer initiatieven, hangt af van de mensen of zij het belangrijk vinden

randstad

oplossing voor vervoer, carpool, financieel stimuleren, probeer gedrag te veranderen, deel de winst van de reisvergoeding (met z'n 2en), inventariseren van woonplaatsen, openbaar vervoer, a label lease auto's, grote organisaties, ict oplossingen, reisschema

duurzaamheid, instrinsieke voorwaarde

100.000 mensen werken via uitzendbureau, ca. 1,5 mln elke dag

week vd duurzaamheid, met de flexwerker, bekende mensen, stimulans, bekenheid, publiciteit, laat de top van bedrijven meedoen