การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. web

1.1.1. http://www.thaiedunet.com/ten_content/what_elearn.html

1.2. CAI

1.2.1. http://www.baanmaha.com/community/thread16649.html

1.2.2. http://www.baanmaha.com/community/thread16649.html

1.3. Internet

1.3.1. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95

2. ด้านความบันเทิง

2.1. VDO

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=XLZpbeaWQLw

2.2. music

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=AycLBpTcciE

2.3. Game

2.3.1. http://game.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/

3. ด้านข่าวสาร

3.1. ข่าวบันเทิง

3.1.1. http://news.zubzip.com/topic/45261

3.2. ข่าวการเมือง

3.2.1. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1372767001&grpid=&catid=01&subcatid=0100

3.3. ข่าวกีฬา

3.3.1. http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/130703_134.html

4. ด้านธุรกิจ

4.1. การลงทุน

4.1.1. http://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment

4.2. การตลาด

4.2.1. http://www.google.co.th/intl/th/ads/learn/market-online/videos/five-smart-ways.html