Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT by Mind Map: SWOT

1. Heikkoudet

1.1. Velvollisuudet

1.2. Laiskuus

1.3. Ajankäyttöongelmat

1.4. Ikä?

2. Uhat

2.1. Kiire

2.2. Aikataulussa pysyminen

2.3. Työelämän houkutukset

3. Vahvuudet

3.1. Elämänkokemus

3.2. Maalaisjärki

3.3. Ikä?

3.4. Aiemmat opinnot

4. Mahdollisuudet

4.1. Haaveiden toteutuminen

4.2. Uusi ammatti - uusi elämä?

4.3. Henkinen kasvu