ทรัพยากรอากาศ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทรัพยากรอากาศ by Mind Map: ทรัพยากรอากาศ

1. การปนเปื้อนในอากาศ

1.1. แก็สอันตราย

1.1.1. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

1.2. ฝุ่นละออง

1.2.1. Schedule

1.2.2. Budget

1.3. เชื้อโรค

1.3.1. KPI's

2. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

2.1. สุขภาพ

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. ทัศนวิสัย

2.2.1. Define actions as necessary

2.3. เศรษฐกิจ

2.4. การเกษตร

2.5. น้ำ

2.6. โลกร้อน

3. วิธีแก้ปัญหา

3.1. อนุรักษ์ป่าไม้

3.2. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

3.3. มีการตรวจสอบอากาศ

4. ประกอบด้วย

4.1. แก๊สชนิดต่างๆ

4.1.1. ออกซิเจน

4.1.2. ไนโตรเจน

4.1.3. คาร์บอนไดออกไซด์

4.2. ไอน้ำ