KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN by Mind Map: KHALIFAH  UTHMAN BIN AFFAN

1. SUMBANGAN 4: Ekonomi

1.1. peranan Baitulmal

1.2. Jizyah dikekalkan

2. SUMBANGAN 3: Kemudahan pengembara

2.1. jalan raya

2.2. jambatan

2.3. rumah rehat

3. SUMBANGAN 2: Mushaf Uthmani.

3.1. bacaan pelbagai mengikut wilayah

3.2. menyelaraskan bacaan

3.3. Menjadi satu nashkah Al Quran sebagai bacaan yang rasmi

4. LATAR BELAKANG

4.1. Nama sebenar: Uthman bin Affan Bin Abil As bin Umaiyah

4.2. Digelar Zun Nurain

4.3. Pelantikan melalui majlis syura. Enam calon dicadangkan

5. SUMBANGAN 1: Politik

5.1. meluaskan wilayah Islam hingga ke Afganistan, Smarkand, Cyprus,dan Tripoli.

5.2. Membina Tentera laut Islam

5.3. Kubu Pertahanan