KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN by Mind Map: KHALIFAH  UTHMAN BIN AFFAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. Nama sebenar: Uthman bin Affan Bin Abil As bin Umaiyah

1.2. Digelar Zun Nurain

1.3. Pelantikan melalui majlis syura. Enam calon dicadangkan

2. SUMBANGAN 1: Politik

2.1. meluaskan wilayah Islam hingga ke Afganistan, Smarkand, Cyprus,dan Tripoli.

2.2. Membina Tentera laut Islam

2.3. Kubu Pertahanan

3. SUMBANGAN 2: Mushaf Uthmani.

3.1. bacaan pelbagai mengikut wilayah

3.2. menyelaraskan bacaan

3.3. Menjadi satu nashkah Al Quran sebagai bacaan yang rasmi

4. SUMBANGAN 4: Ekonomi

4.1. peranan Baitulmal

4.2. Jizyah dikekalkan

5. SUMBANGAN 3: Kemudahan pengembara

5.1. jalan raya

5.2. jambatan

5.3. rumah rehat