מגוון בטבע - כיתה א

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מגוון בטבע - כיתה א by Mind Map: מגוון בטבע - כיתה א

1. צמחים

1.1. צורות חיים

1.1.1. עצים

1.1.2. שיחים

1.1.3. עשבים

2. תופעות עונתיות / מחזוריות

2.1. עולם החי

2.1.1. שלכת

2.1.2. תרדמה

2.1.3. נדידה

2.2. תופעות ומזג אוויר

2.2.1. טמפרטורה

2.2.2. משקעים

2.2.3. אורך יום ולילה

2.2.4. רוחות

2.2.5. עננים

3. בעלי חיים

3.1. התנהגות

3.1.1. תנועה

3.2. מבנה

3.2.1. צורה

3.2.2. צבע

3.2.3. גודל

3.3. סביבות חיים

3.3.1. מים

3.3.2. אויר

3.3.3. יבשה