อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล Communication Devices

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล Communication Devices by Mind Map: อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล Communication Devices

1. โมเด็ม (MODEM)

1.1. ย่อมาจาก Modulator – DEModulator

1.2. ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอล ที่ได้รับเป็นอนาลอก และแปลงกลับเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ปลายทาง

2. อิมูเลเตอร์ (Emulator)

2.1. ทำหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มข่าวสารจาก โปรโตคอลแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง

3. เกตเวย์ (Gateway)

3.1. หน้าที่คือ ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์คั้งแต่ 2 เครือข่ายซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สามารถสื่อสารกันได้

3.2. (ทำให้เหมือนว่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน)

4. รีพีตเตอร์ (Repeater)

4.1. ทำหน้าที่ส่งสัญญาณซ้ำ

4.2. ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลยิ่งขึ้น

5. มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)

5.1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point)

5.2. เสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้งานไม่เต็มที่

5.3. คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator) เป็นมัลติเพล็กซ์เซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

5.4. คอนโทรลเลอร์(Controller) เป็นมัลติเพล็กซ์เซอร์ที่ส่งข้อมูลแบบอซิงโครนัส สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้ดี

6. ฮับ (HUB)

6.1. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

6.2. เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้รับและผู้ส่งปลายทาง

6.3. นิยมใช้กับระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

6.4. ราคาต่ำ

7. เราเตอร์ (Router)

7.1. เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือข้ามเครือข่าย