המגוון בטבע - כיתה ו

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
המגוון בטבע - כיתה ו by Mind Map: המגוון בטבע - כיתה ו

1. אחידות ושוני

1.1. בעלי חיים

2. מגוון סביבות חיים

2.1. התאמות לסביבה

2.1.1. התאמה במבנה

2.1.2. התאמה בהתנהגות

2.2. סוגי סביבות

2.2.1. חורש

2.2.2. אגם

2.3. מרכיבי סביבה

2.3.1. חיים

2.3.1.1. צמחים

2.3.1.2. בעלי חיים

2.3.1.3. אדם

2.3.1.4. חיידקים

2.3.1.5. פטריות

2.3.2. לא חיים

2.3.2.1. טבעיים

2.3.2.1.1. קרקע

2.3.2.1.2. סלעים

2.3.2.1.3. מים

2.3.2.1.4. אוויר

2.3.2.2. מלאכותיים

2.3.2.2.1. עולם מעשה ידי אדם

2.4. תנאי סביבה

2.4.1. טמפרטורה

2.4.2. רוח

2.4.3. אור

2.4.4. משקעים

3. מערכות אקולוגיות

3.1. יחסי גומלין

3.1.1. אדם - סביבה

3.1.2. בין יצורים

3.1.2.1. טפילות

3.1.2.2. הדדיות

3.1.2.3. תחרות

3.1.2.4. יחסי הזנה

3.1.3. יצורים סביבה

3.1.3.1. השפעת יצורים על הסביבה