Psychologiczna teoria decyzji J. Kozielecki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Psychologiczna teoria decyzji J. Kozielecki by Mind Map: Psychologiczna teoria decyzji J. Kozielecki

1. wstęp

1.1. tło

1.1.1. wzrost skompliikowanie świata

1.1.2. decyzje

1.2. teoria naukowa

1.2.1. system twierdzeń o zachowaniu człowieka

1.2.2. w czasie zadań decyzyjnych

1.2.3. rola decyzji ryzykownych

2. 1. Wprowadzenie

2.1. decyzje oparte na intuicji są błędne

2.2. zainteresowanie szersze po II Wojnie Światowej

2.2.1. 1944 Teoria Gier - Neumann i Morgenstern

2.3. dwie klasy teorii decyzji

2.3.1. teoria decyzji reacjonalnych

2.3.1.1. racjonalność

2.3.1.1.1. warunki racjonalności

2.3.1.1.2. typy

2.3.1.1.3. rozwiązanie racjonalne

2.3.1.1.4. przyklady

2.3.1.1.5. pomijanie roli decydenta

2.3.1.1.6. wymaganie podstawowe

2.3.1.2. postulaty

2.3.1.2.1. 1. konsekwencji

2.3.1.2.2. 2. maksymalizacja funkcji celu

2.3.1.3. banalność funkcji użyteczności Kornai?

2.3.2. psychologiczna teoria decyzji

2.3.2.1. cel dyskryptywny

2.3.2.1.1. jak ludzie rzeczywiście podejmują decyzje?

2.3.2.2. jaka psychologia?

2.3.2.2.1. obecnie - ekonomia behawioralna? JP

2.3.2.2.2. Kozielecki skłania się do poznawczego ujęcia

2.3.2.2.3. naukowość

2.3.2.2.4. ocena

2.3.2.2.5. funkcje

2.3.2.2.6. założenia