Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg by Mind Map: Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg

Temaer

Reformens indhold - Fælles tolkning/forståelse af reformen

Åbningsbalance - Hvad gør vi godt - Hvor skal vi lave forandringer

Billeder på, hvordan en længere og mere variet skoledag vil se ud for en elev i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Skolereform = Forandringer. Hvordan reagerer vi på dem?

Struktur - Team, skema, møder, r m.m. - Hvilke strukturer skal vi have for at understøtte reformen?

Læringsmiljø - Hvordan kan vi skabe et læringsmiljø der understøtter reformen, og hvordan udnytter vi vores rammer bedst muligt. Understøttende undervisning. Hvilke muligheder ser vi?

Mødefora

Pædagogisk råd

Lærermøder

SFO møder

PKU

MED

Skolebestyrelse

Elevråd

Pædagogisk dag uge 44

Kommunal plan

Silkeborgaftalen

Organisionplan

Procesplan

Kommunal Blog

Undersøgelsegrupper

Procesredskaber

Gameplan

De Bonos 6 tænkehatte

Idegenererings værktøjer

Reflekterende team

Twitter

Arbejdstid

Fællesmøde Kjellerup den 16/1

Århus aftalen

Skolereformen

3 overordnede mål

Fuld version

Overblik

En ny folkeskole - KL

Sammen gør vi en god skole bedre - DLF

BUPL - Syn på folkeskolereform

Silkeborgaftalen

Fagenes lovpligtige timetal

Mål

Kendskab og ejerskab til reformen

At Vestre skoles praksis udvikles med fokus på reformens mål (Se Temaer)

Drømme/Prototyper

Prototyper

Skolestart

Indskoling 1

Indskoling 2

Mellemtrin

Gruppe indskoling