Essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Essay by Mind Map: Essay

1. Essayet er en ikke-fiktions-tekst, hvor der også er træk, som kendes fra fiktionen.

2. Essayet er et tankeforløb, hvor idéer og synspunkter opstår undervejs.

3. Essayet er personligt og subjektivt. Forfatteren er engageret i sit emne på en søgende og undrende måde.

4. Forfatteren tager udgangspunkt i noget konkret, en beskrivelse af situationer fra hverdagen eller erindringer, og bevæger sig derfra over i refleksioner.