Gør en god skole bedre.

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gør en god skole bedre. by Mind Map: Gør en god skole bedre.

1. Kommunale tiltag

1.1. Lærings- og trivselspolitkken

1.2. Kommunal blog

2. Skolereformen

2.1. Loven i sin fulde længde

2.2. uddrag af loven

2.3. KL: en ny folkeskole

2.4. DLF:sammen gør vi en god skole bedre

3. Diverse

4. Opgaver

5. Tidsplanen

6. Dialogforum

6.1. Skolebestyrelsen

6.2. Pædagogisk Råd- PR

6.2.1. Mødet 25/10/13

6.2.2. Opsamling fra pr-møder efterår 13

6.3. Fritidsdel møder

6.4. Lærermøder

6.5. PUF

6.6. ledermøder

6.7. Elevråd.

7. Arbejdstidsaftalen

7.1. centrale principper

7.1.1. Forhåndsaftale Løn

7.1.2. Forhåndsaftale "Silkeborgaftalen"

7.2. lokale principper