Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT by Mind Map: Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT

1. Oppisisällöt, aineisto

2. Prosessointi, keskustelu

3. Tiedonhankinta

4. Tutkiminen, ongelmanratkaisu

5. Oma tuottaminen, luovuus

6. Yhteisöllinen tiedonrakentelu

7. Vertaisoppiminen

8. Tiedotaminen, viestintä

9. Verkostot, sidosryhmät

10. Näkyvyys, imago

11. Strategiat

11.1. Hyvät toimintatavat leviämään

11.2. Viisaat hankinnat

11.3. Kouluttautuminen

11.4. Pedagoginen kehittäminen

12. TVT-käytön organisointi

12.1. Rehtorien suhde asiaan

12.1.1. Alan tuntemus

12.1.2. Tvt-käytön pedagoginen johtaminen

12.2. Asennemuutos

12.2.1. Asennemuutos on tapahtumassa

12.2.2. Erilainen osaaminen

12.2.2.1. Kohtaaminen

12.2.2.2. Eri ikäiset

12.2.2.2.1. Nuorten taidoissa puutteita

12.3. Käsitys oppimisesta

12.3.1. Oppijoiden mielikuvat ja käsitykset

12.3.2. Oppimisen ulottuvuudet

12.3.2.1. Sisällöt,tiedot

12.3.2.1.1. Tiedon jakaminen

12.3.2.2. Taidot

12.3.2.2.1. Havainnollistaminen

12.3.2.3. Sosiaalinen

12.3.2.3.1. Teknologian välittämä vuorovaikutus

12.4. Ammatti-identiteetti

12.5. Muutos, ristiriidat

12.5.1. Trendit

12.5.1.1. Ohimenevät

12.5.1.2. Hypetykset

12.5.2. Muuttuvat työvälineet

12.5.3. Oppimislähtöisyys vs. tekniikka edellä

12.5.4. Laiteriippumattomuus

12.5.5. Tempoilevat laitehankinnat

12.5.6. Avoimen verkon sisältöjen hajanaisuus

12.5.6.1. Löytäminen

12.5.6.2. Laatu

12.5.7. Toimintakulttuuri

12.5.7.1. Vanha kulttuuri

12.5.7.2. Uudet järjestelmät

12.5.7.3. Käyttöönottovaihe

12.6. Valtakunnallinen ohjaus

12.6.1. OPSit

12.6.2. Strategiat

12.6.3. Konkreettista

12.6.4. Integrointia

12.6.5. Sillisalaatti selkeäksi

12.6.5.1. Tvt-vastustus kasvaa kuormittavista järjestelmistä, jotka eivät neuvottele keskenään

13. Avoimuus, aineistojen saavuttaminen