Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT by Mind Map: Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT

Oppisisällöt, aineisto

Prosessointi, keskustelu

Tiedonhankinta

Tutkiminen, ongelmanratkaisu

Oma tuottaminen, luovuus

Yhteisöllinen tiedonrakentelu

Vertaisoppiminen

Tiedotaminen, viestintä

Verkostot, sidosryhmät

Näkyvyys, imago

Strategiat

Hyvät toimintatavat leviämään

Viisaat hankinnat

Kouluttautuminen

Pedagoginen kehittäminen

TVT-käytön organisointi

Rehtorien suhde asiaan

Asennemuutos

Käsitys oppimisesta

Ammatti-identiteetti

Muutos, ristiriidat

Valtakunnallinen ohjaus

Avoimuus, aineistojen saavuttaminen