Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT by Mind Map: Opettaminen, ohjaus,
opiskelu & TVT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Opettaminen, ohjaus, opiskelu & TVT

Oppisisällöt, aineisto

Prosessointi, keskustelu

Tiedonhankinta

Tutkiminen, ongelmanratkaisu

Oma tuottaminen, luovuus

Yhteisöllinen tiedonrakentelu

Vertaisoppiminen

Tiedotaminen, viestintä

Verkostot, sidosryhmät

Näkyvyys, imago

Strategiat

Hyvät toimintatavat leviämään

Viisaat hankinnat

Kouluttautuminen

Pedagoginen kehittäminen

TVT-käytön organisointi

Rehtorien suhde asiaan

Alan tuntemus

Tvt-käytön pedagoginen johtaminen

Asennemuutos

Asennemuutos on tapahtumassa

Erilainen osaaminen, Kohtaaminen, Eri ikäiset, Nuorten taidoissa puutteita

Käsitys oppimisesta

Oppijoiden mielikuvat ja käsitykset

Oppimisen ulottuvuudet, Sisällöt,tiedot, Tiedon jakaminen, Taidot, Havainnollistaminen, Sosiaalinen, Teknologian välittämä vuorovaikutus

Ammatti-identiteetti

Muutos, ristiriidat

Trendit, Ohimenevät, Hypetykset

Muuttuvat työvälineet

Oppimislähtöisyys vs. tekniikka edellä

Laiteriippumattomuus

Tempoilevat laitehankinnat

Avoimen verkon sisältöjen hajanaisuus, Löytäminen, Laatu

Toimintakulttuuri, Vanha kulttuuri, Uudet järjestelmät, Käyttöönottovaihe

Valtakunnallinen ohjaus

OPSit

Strategiat

Konkreettista

Integrointia

Sillisalaatti selkeäksi, Tvt-vastustus kasvaa kuormittavista järjestelmistä, jotka eivät neuvottele keskenään

Avoimuus, aineistojen saavuttaminen