Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Evolution by Mind Map: Evolution

1. menneskets udvandring

1.1. "ud fra Afrika teorien"

1.2. "den multinationale teori"

2. fra Aber til Mennesker

2.1. Darwins teori

3. udvikling

3.1. Menneskers udvikling

3.1.1. Homo sapiens

3.1.1.1. vores race

3.1.1.2. vores

3.1.2. Homo erctus

3.1.2.1. uddød

3.1.3. Homo hablíls

3.1.3.1. uddød

3.1.4. australopthecus

3.1.4.1. en af de første race- uddød

3.1.5. neandertaler

3.1.5.1. senere- uddød

3.2. dyrenes udvikling

3.2.1. Girafens hals

3.2.2. forskellige arter i områder

4. aberne og menneskers sammenhæng over tusinde år.

4.1. vores stamtræer der skilles

5. at blive stærkere

5.1. fysisk

5.2. psykisk

6. celler

6.1. Bakterier

6.2. Planteceller

6.3. Dyreceller

7. Fotosyntese

7.1. CO2+H2O+SOL

8. The Missing Link

9. Big Bang