Valkuaissynteesi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Valkuaissynteesi by Mind Map: Valkuaissynteesi

1. Transkriptio

1.1. dna:n kaksoiskierre aukeaa

1.2. rna-polymeraasi kiinnittyy promoottorialueelle

1.2.1. säätelyalueet: tehostajat ja estäjät

1.3. rna-polymeraasi rakentaa uuden rna-juosteen

1.3.1. rna-nukleotidit emäsparisäännön mukaisesti

1.3.2. tymiinin tilalla urasiili

1.3.3. emäsjärjestys vastaa dna:n mallijuosteen vastinjuostetta (koodaava juoste)

1.4. bakteerisolussa valmis lähetti-rna, tumallisessa solussa esiaste-rna, joka kypsyy lähetti-rna:ksi

1.4.1. kypsyessä intronit poistuvat ja toiseen päähän muodostuu lakki ja toiseen häntä

1.4.2. Vaihtoehtoinen silmukointi

1.5. kypsynyt lähetti-rna tumahuokosen kautta solulimaan

2. Translaatio

2.1. lähetti-rna kiinnittyy ribosomiin

2.1.1. ribosomi

2.2. siirtäjä-rna:t tuovat aminohappoja ribosomille

2.2.1. toisessa päässä aminohappo, toisessa antikodoni eli lähetti-rna:n emäskolmikkoa vastaava emäskolmikko

2.3. ribosomilla kaksi siirtäjä-rna-molekyyliä

2.3.1. aminohapot liittyvät toisiinsa peptidisidoksin

2.4. polypeptidi eli aminohappoketju

2.4.1. aloituskolmikko ATG (lähetti-rna:ssa AUG, mallijuosteessa TAC, siirtäjä-rna:ssa UAC)

2.4.2. lopetuskolmikkoa vastaavaa siirtäjä-rna:ta ei ole - aminohappoketju loppuu

3. Golgin laite

3.1. valkuaisaineiden lopullinen rakenne muodostuu

3.1.1. aminohappoketjuihin liittyy toisia aminohappoketjuja tai hiilihydraattiosia kemiallisin sidoksin