ภาพเสมือน

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาพเสมือน by Mind Map: ภาพเสมือน

1. Aurora 3D Animation Maker 13.01.04

1.1. สามารถสร้างโปรแกรมสร้างตัวหนังสือและโลโก้ 3มิติ สร้าง และ ออกแบบ ข้อความหรือตัวหนังสือ, ป้าย, และโลโก้ต่างๆ มี Template ข้อความ,ปุ่ม และ โลโก้ ให้เลือกมากมาย สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

1.2. Meeting 2

2. ความหมาย

2.1. เหมือนภาพลวงตาที่เราเห็นว่ามีอยู่จริงแต่พอย้อนกลับมาดูใหม่ กลายเป็นไม่อยู่

2.2. ภาพถ่ายทั่วไปตามเว็บถึงดูไม่มีมิติความลึก สาเหตุก็เนื่องมาจากตาซ้ายขวาของเราจะรับภาพในมุมที่ไม่เหมือนกัน

2.2.1. Task 1

2.2.2. Task 2

2.3. เป็นภาพที่สามารถสร้างภาวะลวงตาให้เห็นความลึกของภาพได้

2.3.1. Call 1

2.3.2. Call 2

2.4. ป็นภาพที่มองเห็นรูปร่างของชิ้นงานทั้งสามด้านจึงเป็นภาพที่สื่อให้ผู้อ่านแบบได้เข้าใจลักษณะรูปร่างชิ้นงานได้ดี และชัดเจน

2.4.1. Meeting 1

2.4.2. Meeting 2

3. โปรมแกรมที่ในการสร้างภาพเสมือน

3.1. EAGLE 3D

3.2. Blender 2.67

3.2.1. โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถพัฒนางานของเราได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมมีเครื่องมือในการขึ้นรูปโมเดล 3D อันหลากหลาย พร้อมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับใส่พื้นผิว จัดฉาก จัดแสง พร้อมทำอนิเมชั่น

3.2.2. Task 2

3.3. StereoPhoto Maker

3.3.1. Call 1

3.3.2. Call 2

4. การใช้งานภาพเสมือนในด้านต่างๆ

4.1. ด้านการแพทย์ -http://www.youtube.com/watch?v=C2dTbJDQ3u0&list=PLCC36FE87566ADFA3

4.2. ด้านการท่องเที่ยว - http://img.youtube.com/vi/4m6KzJQMNJA/0.jpg

4.2.1. Task 1

4.2.2. Task 2

4.3. ด้านระบบนำทาง - http://www.youtube.com/watch?v=rnGaZRMniCQ

4.3.1. Call 1

4.3.2. Call 2

4.4. ด้านสถาปัตยกรรม - http://www.youtube.com/watch?v=b5XKG35NhSE

4.4.1. Meeting 1

4.4.2. Meeting 2

4.5. ด้านการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ - http://www.pspinw.com/XBOX-CONSOLE-REVIEW/XBOX-720-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-2013-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-299-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.html

4.6. ด้านการโฆษณา -ซึ่งนวัตรกรรมในสมัยนี้ล้วนแล้วแต่มีของล้ำสมัยล้ำยุคมากมาย โดย Apple ได้เล็งเห็นความสามารถด้วยระบบการเช็คคลื่นความถี่ของหัวใจ ด้วยวิธีง่ายๆ โดยใช้ Hardware เป็นตัวช่วยในการวัด ซึ่งผู้ที่ต้องการวัดคลื่นความถี่ของหัวใจสามารถวัดด้วยวิธีง่ายๆ และแสนสะดวกสบาย ด้วย iPhone 4 ที่สามารถส่งสัญญาณตรงเข้าเครื่อง ECG ที่ใช้วัดคลื่นความถี่ของหัวใจ เป็นระบบที่สามารถช่วยให้คุณรู้ว่า ณ สถานการณ์ตอนนี้คุณมีความถี่ของหัวใจมากแค่ไหน ถึงแม้ระบบนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเท่ากับเครื่องวัดคลื่นความถี่ของ หัวใจจากโรงพยาบาล