ภาพเสมือน

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาพเสมือน by Mind Map: ภาพเสมือน

1. ด้านการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ http://www.itallnews.com/all/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-apple-store-online-thailand-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-ipad-mini-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/

2. ด้านโฆษณา http://www.youtube.com/watch?v=SrAmchU0Da8

3. ด้านการท่องเที่ยว http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=akeple&month=05-04-2012&group=52&gblog=9

4. ด้านระบบนำทาง http://www.youtube.com/watch?v=1kfl-6TH5TU

5. คืองานกราฟิกส์ที่สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ เพื่อให้เกิดความสมจริง ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ จึงมีการพัฒนาระบบจำลองต่าง ๆ เช่นระบบคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุตามหลักฟิสิกส์ เช่นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง แรงลม แรงเสียดทาน

6. ตลอดจนระบบอื่น ๆ ในการแสดงผลภาพสามมิติ OpenGL และ Direct3D

7. ความหมาย

8. การใช้งานภาพเสมือนในงานด้านต่างๆ

9. โปรแกรมในการสร้างภาพเสมือน

9.1. AutoCad

9.2. Autodesk Maya 2013

9.3. 3D MAX