ภาพเสมือน

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาพเสมือน by Mind Map: ภาพเสมือน

1. Dream Virtual

2. DREAM VIRTUAL DRR VER.10 โปรแกรมสร้างภาพเสมือนใช้ในการออกแบบจัดวางแปลน ให้มีประสิทธิภาพและง่ายดาย เครื่องมือการทำงานออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบ มอบความทันสมัยรวดเร็วทันใจ ให้ลูกค้าสามารถเห็นห้องจริงก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และสามารถประเมินราคาให้ลูกค้าทราบได้ทันที ทำให้ลูกค้าทราบถึงงบประมาณที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตัดสินใจ

3. โปรแกรมในการสร้างภาพเสมือน

4. การใช้งาน

4.1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์

5. ความหมาย

5.1. ชื่อ virtual image

5.2. ภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือนไปทำให้เกิดภาพซึ่งใช้ฉากรับไม่ได้ แต่เรามองเห็นได้

6. Unity, Qualcomm' vuforia, Java,