Arbetsgrupp 4: Att synliggöra biblioteket

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arbetsgrupp 4: Att synliggöra biblioteket by Mind Map: Arbetsgrupp 4: Att synliggöra biblioteket

1. 2040: Boken är avskaffad. Biblioteken finns kvar - både fysisk och virtuellt - men de har inga fysiska medier alls.

1.1. En kväll när du tar ditt kaffe på uteverandan får du oväntat besök: Allan Alien från Andromeda-galaxen landar i din trädgård

1.1.1. Allan Alien har genom teknokosmisk telepati kunnat få kunskap om nästan allt om vår civilisation. Han vet t.ex. vad en lärmiljö är. Pga ett tekniskt fel är det dock två saker han inte har den blekaste aning om: böcker och bibliotek.

1.1.1.1. Synliggör för Allan Alien VAD ett bibliotek är: vad är det som biblioteket kan ge honom som inte andra lärmiljöer redan har? VARFÖR ska han gå till ett bibliotek och VAR ligger denna märkliga institution? (beskriv utan att använda vare sig orden bok eller bibliotek!)

2. BIBLIOTEK

2.1. 3 x 15 min

2.1.1. Vad?

2.1.1.1. Bord 1

2.1.1.1.1. Cecilia Petersson, Uppsala universitetsbibliotek, Ekonomikums bibliotek

2.1.1.1.2. Mats Hagström, GIH biblioteket

2.1.1.1.3. Frida Jorstedt, Sahlgrenska universitetssjukhuset

2.1.1.1.4. Ett fysiskt som virtuellt rum som alla får och kan besöka. En plats där en mängd olika möten med olika syften uppstår. En plats där information av olika sorts karaktär samlas in, lagras och sprids med hjälp av professionell personal (men även du själv kan bidra) och olika tekniker. Det är också en plats där information används, debatteras och där kunskap konstrueras. För en människa kan platsen vara en arbets/studieplats, men för en annan mer en plats för nöje och avkoppling och för en tredje kanske både och. Personalens roll handlar bland annat om att undervisa, vägleda och inspirera i mötet med dig.

2.1.1.1.5. En mötesplats för människor som vill veta mer. Dessutom finns mängder av lagrad information - både verifierade fakta och rena påhitt - de senare kallas romaner och när man läser dem upplever man andras tankar inne i sitt eget huvud. Där finns också välutbildade handledare som kan hjälpa dig använda alla olika applikationer.

2.1.1.1.6. Ett rum med facilitatorer , en indretning uden skranker och fælles borde med pc. Ett rum där vi ikke skilter for meget och ikke har mange uskrevne regler. Ett ställe där ingen føler det som at komme til en lukket fest. Ett rum der understøtter fordybelse , læring og samtidig opfordrer til social interaktion: åbne rum , lave reoler - lave skillevægge - vi har brug for udsyn - godt miljø. Ett rum som skaber energi Ett rum som opfordrer til at vi skaber personlige relationer Ett rum med facilitatorer, en enhet utan hinder och gemensamma bord med PC. Ett rum där vi inte skyltar för mycket och inte har många oskrivna regler. Ett rum som inte känns som att gå till en sluten fest. Ett rum som stöder kontemplation, lärande och samtidigt uppmuntrar till social interaktion: öppna ytor, låga hyllor - låg partitioner - Vi behöver en vision - en god miljö. Ett rum som skapar energi Ett utrymme som inbjuder oss att skapa personliga relationer.

2.1.1.1.7. Åsa Forsberg, Lunds universitets bibliotek

2.1.1.1.8. Katarina Östling, Högskolebibl. Skövde

2.1.1.2. KOMPETENS

2.1.1.2.1. I VÅRA HUVUDEN

2.1.1.3. SYSTEMBYGGARE

2.1.1.4. SAMLINGSPUNKT

2.1.1.4.1. MÖTEN

2.1.1.5. PRODUCENT

2.1.1.6. KOORDINATOR

2.1.1.6.1. KOPPLERIVERKSAMHET

2.1.2. Varför?

2.1.2.1. Bord 2

2.1.2.1.1. Yommine Holmberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

2.1.2.1.2. Magnus Ilvered, Högskolebiblioteket i Jönköping

2.1.2.1.3. Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland

2.1.2.1.4. Kaija Välimäki, Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakultetens bibliotek

2.1.2.1.5. Mia Carlberg, Uppsala universitetsbibliotek

2.1.2.1.6. Mary Ågerstam, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

2.1.2.2. KVALITET

2.1.2.3. INFORMATION OVERLOAD

2.1.2.4. UPPLEVELSECENTRUM

2.1.2.5. MÅNGFALD

2.1.2.6. ACCESS

2.1.2.6.1. DIGITALA BROAR

2.1.2.7. MÖTA INFORMATIONSBEHOV

2.1.2.7.1. FRÅGOR

2.1.2.8. MERVÄRDE

2.1.2.8.1. NÅGOT SOM INTE NGN ANNAN HAR

2.1.2.8.2. NYTTA

2.1.3. Var?

2.1.3.1. Bord 3

2.1.3.1.1. Marie Stråhle, Ultunabiblioteket, SLU

2.1.3.1.2. Daniel Gunnarsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

2.1.3.1.3. Eva Becker, Randers Bibliotek

2.1.3.1.4. Liselotte Brandstrup, CBS Bibliotek

2.1.3.1.5. Gunhild Seebass, Högskolan Kristianstad, Läranderesurscentrum

2.1.3.1.6. Carina Ahlberg, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

2.1.3.2. INGENSTANS?

2.1.3.3. Ett rum där alla är välkomna, som ligger i stadens/samhällets hjärta. Där får Allan vägledning - och tillgång - till alla olika typer av kunskap/information/media han behöver. Och kaffe.

2.1.3.3.1. Maria Bohlin, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusbiblioteket Borås

2.1.3.4. ÖVERALLT

2.1.3.4.1. BEROENDE PÅ VEM SOM ÄR BESTÄLLAREN

2.1.3.5. INUTI

2.1.3.6. ORGANISERING

2.1.3.6.1. OSYNLIG