Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Natur/teknik 6.a - 2013/2014 by Mind Map: Natur/teknik 6.a - 2013/2014
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Natur/teknik 6.a - 2013/2014

Vinter

Uge 1

Truede dyrearter - Intro til emnet, og så skal de undersøge hvilke dyr, der er tale om.

Uge 2

Truede dyrearter -Eleverne skal vælge et dyr, og lave en hjemmeside/blog om dyret.

Uge 3

Truede dyrearter - arbejd videre på hjemmeside/blog

Uge 4

Truede dyrearter - arbejd videre på hjemmeside/blog

Uge 5

Truede dyrerter - Fremlæggelse af hjemmesiden/bloggen

Uge 6

Uge 7

EMNEUGE

Uge 8

VINTERFERIE

Uge 9

Vores affald - Affaldet omkring os, Lektie til fre. 28 jan.

Uge 10

Vores affald - Familiens affald

Uge 11

Vores affald - Hr. Skralds hjælpere, et spil om affald.

Sommer

Uge 33

Opstart - Hvad er Clio online?

Uge 34

Web 2.0 - Hvordan agerer vi på nettet?

Uge 35

Web 2.0 - Eleverne skal undersøge diverse web 2.0 værktøjer, som Clio arbejder med.

Uge 36

Web 2.0 - Fremlæggelse af it-værktøjerne

Uge 37

EMNEUGE

Uge 38

Krop og motion - Skelettet og musklerne

Uge 39

Krop og motion - Bevægapparatet

Uge 40

Krop og motion - Motion, Lektie til fre. 4 okt

Uge 41

FOKUSUGE

Uge 42

EFTERÅRSFERIE

Efterår

Uge 43

Vores vejr - Vejrudsigt

Uge 44

Vores vejr - Vind, temperatur

Uge 45

Vores vejr - Lav jeres egen vejrudsigt for en uge. Skal munde ud i en digital præsentation fra it-værktøjskassen.

Uge 46

Vores vejr - Forberedelse af vejrudsigt

Uge 47

Vores vejr - Premiere på gruppernes vejrudsigt

Uge 48

Louise uddannelse

Uge 49

Louise uddannelse

Uge 50

Louise uddannelse

Uge 51

Louise uddannelse

Forår

Uge 12

Fotosyntesen - Hvad er det? Hvad får planter til at vokse? Lav en mindmap.

Uge 13

Fotosyntesen - Lav forsøget "planters behov for lys"., Lektie til fre. 28 marts

Uge 14

Fotosyntesen - Lav fotosyntese-forsøg.

Uge 15

Fotosyntesen - Eleverne skal lave et produkt, der viser fotosyntesens kredsløb. Det er op til eleverne selv, hvordan de vil gengive det.

Uge 16

PÅSKEFERIE

Uge 17

Maden som motor - Madsens byggesten, vitaminer og mineraler, Lektie til fre. 25 april

Uge 18

Maden som motor - Madpyramiden

Uge 19

Maden som motor - Mad og motion, Lektie til fre. 9 maj

Uge 20

ST. BEDEDAGSFERIE

Uge 21

Maden som motor - Varedeklarationer

Uge 22

KR. HIMMELFARTSFERIE

Uge 23

Maden som motor - Sukker, samt se på elevernes madpyramider fra uge 18. Er der noget der skal ændres?

Uge 24

Uge 25

Uge 26

Uge 27

SOMMERFERIE

Information

Clio online - Hvad er det?

Clio online er et digitalt læremiddel til undervisningen i bl.a. natur/teknik. På clios portal ligger der en lang række emner, som ligger op til fagets formål, så man sikre de er opnået i undervisningen. Portalen ligger op til mange forskellige artede opgaver som praktisk arbejde, faglig læsning og i høj grad inddragelse af computeren og web 2.0 værktøjerne i undervisningen. Alle artikler, filmklip, billeder er samlet det samme sted, dette vil gøre det langt nemmere for eleverne at navigere rundt i.

Årets gang

I natur/teknik undervisningen i 6.a vil det primære omdrejningspunkt være www.naturteknikfaget.dk (clio online). Eleverne må derfor gerne medbringe computer/tablets til disse timer i det omfang de kan. Der vil til tider være være lektier for i faget, som vil vil blive givet for via portalen. Al undervisning er selvfølgelig ikke kun baseret på computer, vi vil også tilbringe en del tid i natur/teknik lokalet - men jeg ser computer/tablets/smartphones som en motivationsfaktor for eleverne og ikke mindst en måde at dokumentere og evaluere elevernes læring på.