Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Natur/teknik 6.a - 2013/2014 by Mind Map: Natur/teknik 6.a - 2013/2014
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Natur/teknik 6.a - 2013/2014

Vinter

Uge 1

Truede dyrearter - Intro til emnet, og så skal de undersøge hvilke dyr, der er tale om.

Uge 2

Truede dyrearter -Eleverne skal vælge et dyr, og lave en hjemmeside/blog om dyret.

Uge 3

Truede dyrearter - arbejd videre på hjemmeside/blog

Uge 4

Truede dyrearter - arbejd videre på hjemmeside/blog

Uge 5

Truede dyrerter - Fremlæggelse af hjemmesiden/bloggen

Uge 6

Uge 7

EMNEUGE

Uge 8

VINTERFERIE

Uge 9

Vores affald - Affaldet omkring os, Lektie til fre. 28 jan.

Uge 10

Vores affald - Familiens affald

Uge 11

Vores affald - Hr. Skralds hjælpere, et spil om affald.

Sommer

Uge 33

Opstart - Hvad er Clio online?

Uge 34

Web 2.0 - Hvordan agerer vi på nettet?

Uge 35

Web 2.0 - Eleverne skal undersøge diverse web 2.0 værktøjer, som Clio arbejder med.

Uge 36

Web 2.0 - Fremlæggelse af it-værktøjerne

Uge 37

EMNEUGE

Uge 38

Krop og motion - Skelettet og musklerne

Uge 39

Krop og motion - Bevægapparatet

Uge 40

Krop og motion - Motion, Lektie til fre. 4 okt

Uge 41

FOKUSUGE

Uge 42

EFTERÅRSFERIE

Efterår

Uge 43

Vores vejr - Vejrudsigt

Uge 44

Vores vejr - Vind, temperatur

Uge 45

Vores vejr - Lav jeres egen vejrudsigt for en uge. Skal munde ud i en digital præsentation fra it-værktøjskassen.

Uge 46

Vores vejr - Forberedelse af vejrudsigt

Uge 47

Vores vejr - Premiere på gruppernes vejrudsigt

Uge 48

Louise uddannelse

Uge 49

Louise uddannelse

Uge 50

Louise uddannelse

Uge 51

Louise uddannelse

Forår

Uge 12

Fotosyntesen - Hvad er det? Hvad får planter til at vokse? Lav en mindmap.

Uge 13

Fotosyntesen - Lav forsøget "planters behov for lys"., Lektie til fre. 28 marts

Uge 14

Fotosyntesen - Lav fotosyntese-forsøg.

Uge 15

Fotosyntesen - Eleverne skal lave et produkt, der viser fotosyntesens kredsløb. Det er op til eleverne selv, hvordan de vil gengive det.

Uge 16

PÅSKEFERIE

Uge 17

Maden som motor - Madsens byggesten, vitaminer og mineraler, Lektie til fre. 25 april

Uge 18

Maden som motor - Madpyramiden

Uge 19

Maden som motor - Mad og motion, Lektie til fre. 9 maj

Uge 20

ST. BEDEDAGSFERIE

Uge 21

Maden som motor - Varedeklarationer

Uge 22

KR. HIMMELFARTSFERIE

Uge 23

Maden som motor - Sukker, samt se på elevernes madpyramider fra uge 18. Er der noget der skal ændres?

Uge 24

Uge 25

Uge 26

Uge 27

SOMMERFERIE

Information

Clio online - Hvad er det?

Clio online er et digitalt læremiddel til undervisningen i bl.a. natur/teknik. På clios portal ligger der en lang række emner, som ligger op til fagets formål, så man sikre de er opnået i undervisningen. Portalen ligger op til mange forskellige artede opgaver som praktisk arbejde, faglig læsning og i høj grad inddragelse af computeren og web 2.0 værktøjerne i undervisningen. Alle artikler, filmklip, billeder er samlet det samme sted, dette vil gøre det langt nemmere for eleverne at navigere rundt i.

Årets gang

I natur/teknik undervisningen i 6.a vil det primære omdrejningspunkt være www.naturteknikfaget.dk (clio online). Eleverne må derfor gerne medbringe computer/tablets til disse timer i det omfang de kan. Der vil til tider være være lektier for i faget, som vil vil blive givet for via portalen. Al undervisning er selvfølgelig ikke kun baseret på computer, vi vil også tilbringe en del tid i natur/teknik lokalet - men jeg ser computer/tablets/smartphones som en motivationsfaktor for eleverne og ikke mindst en måde at dokumentere og evaluere elevernes læring på.