TutKIVA hankeinfo

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TutKIVA hankeinfo by Mind Map: TutKIVA hankeinfo

1. VERKOSTO

1.1. OPH

1.2. Koordinointi Ekami

1.3. Salpaus

1.4. SamiEdu

1.5. Jaakkima

1.6. Amisto

2. TOIMINTA JA AIKATAULU

2.1. Syksy 2013

2.1.1. 1 Verkostotapaaminen, Kotka

2.1.2. Toiminnan suunnittelu ja tavoitteet opettajien kanssa (palaveri ja verkkotyöskentely)

2.1.3. Lähtötilannekartoitus (ala, opettaja, opiskelijat - osaaminen, asenne, tarpeet)

2.1.4. 1. Pedagoginen PAJA opettajien ja opiskelijoiden (top-ohjaajien) kanssa (tutkiva oppiminen, tvt/some, mobiililaitteet)

2.1.5. AC-palaveri verkoston kanssa

2.1.6. Itsearviointi, tehdyn dokumentointia ja esittelyä, verkossa ja verkostossa työskentelyä

2.1.7. Laitehankinnat

2.1.8. Väliselvitys 15.1.2014

2.2. Kevät 2014

2.2.1. Pilotointi aloilla, opetuksessa ja top:ssa

2.2.2. 2 Verkostotapaaminen, Savonlinna

2.2.3. 2. Pedagoginen PAJA opettajien ja opiskelijoiden (top-ohjaajien) kanssa (tutkiva oppiminen, tvt/some, mobiililaitteet)

2.2.4. Itse- ja vertaisarviointia, tehdyn dokumentointia ja esittelyä, verkossa ja verkostossa työskentelyä

2.3. Syksy 2014

2.3.1. Tavoitteiden toteutumisen arviointi, opettajat, opiskelijat (top-ohjaajat)

2.3.2. Hankkeessa tehdyn esittely, tapahtumat, verkko

2.3.3. TutKIVA oppiminen verkossa -mallintaminen

2.3.4. Loppuselvitys 15.1.2015

3. TAVOITTEET

3.1. Tutkivan oppimisen menetelmän oppiminen ja soveltaminen

3.2. Opetusteknologian käyttö opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa (tvt, some, mobiilisti)

3.3. Pilotointi muutamalla alalla (2-3 alaa), toimijoina opettajat/opettajapari (4-6 hlö) ja yksittäiset opiskelijat/ryhmät, yhteistyössä top-ohjaajien kanssa

3.4. Jatkumo välineissä ja toimintatavoissa oppilaitos ja työssäopppimispaikka

3.5. TutKIVA oppiminen verkossa -mallintaminen

4. RAPORTOINTI

4.1. Tuntiseuranta Repo, aina kuun lopussa

4.2. Talous maksatukset 2014: 9.1./31.5./ 30.9./30.11.

4.3. Väliselvitys 15.1.2014

4.4. Loppuselvitys 15.1.2015