Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PG's stående udvalg by Mind Map: PG's stående udvalg

1. Pædagogisk Udvalg

1.1. AT

1.2. IT-pædagogisk strategi (MC/Ma)

1.3. Iværksætte pædagogiske arrangementer

1.4. Innovation

1.5. Årsplan for skoleåret

1.6. Lærerteam

1.7. Efteruddannelse/kurser

1.8. Introduktionsforløb for nye 1gere

1.9. Studieretningstoning

1.10. Planlægning/koordinering af grundforløbet

1.11. Planlægning og koordinering almen sprogforståelse (MC) og naturvidenskabeligt grundforløb (HA)

2. Elevtrivsel- og Kvalitetsudvalget

2.1. Kvalitet

2.2. Talenter

2.2.1. studiekredse

2.2.2. ATU

2.3. Studieværksted

2.4. Fællesaktiviteter

2.4.1. temadage

2.4.2. juleafslutning

2.4.3. fællesarrangementer og øvrige fællesaktiviteter

2.4.4. studenterfest

2.4.5. skolefest

2.4.6. kontakt til festudvalg (HA)

2.4.7. kontakt til FCK (MC)

3. Profiludvalget

3.1. Brobygning ind i huset (HA)

3.2. Gymnasiets faglige profil (HA)

3.3. Udbud og oprettelse af studieretninger (HA)

3.4. Udbud og oprettelse af valgfag (HA)

3.5. Undervisningsmidler (faggrupper og AT, AP og NV) (HA)

3.6. Internationalisering (MC)

3.6.1. studierejser og ekskursioner

3.7. Omverden (MC)

3.7.1. brobygning ud af huset

3.8. Ansættelser (AC)