Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HERPES by Mind Map: HERPES

1. HHV-8 (Humant Herpesvirus 8)

1.1. Symtom: Tumörframkallande

1.2. Kan ge Kaposis sarkom hos immunsuppremerade patienter

2. HHV-7 (Humant Herpesvirus 7)

2.1. Vanligt förekommande.

2.2. Symtom: Kan ge tredagarsfeber. Liknar HHV-6

3. HHV-6 (Humant Herpesvirus 6)

3.1. Vanligt förekommande

3.2. Symtom: Tredagarsfeber, därefter utslag. Kan ge feberkramper

3.3. Immunsupprimerade patienter kan få långdragen feber.

3.4. Smittväg: Saliv

4. HSV (Herpes Simplex Virus)

4.1. HSV-1

4.1.1. Primär infektion - GINGIVOSTOMATIT

4.1.2. Symtom: Blåsor, ofta variga

4.1.3. Behandling: Aciclovir + Paracetamol alternativt Penciclovirkräm

4.1.4. Kan orsaka ENCEFALIT

4.2. HSV-2

4.2.1. Primär infektion - GENITAL INFEKTION

4.2.2. Symtom: Blåsor, ofta variga

4.2.3. Behandling: Aciclovir + Paracetamol alternativt Penciclovirkräm

4.2.4. Kan orsaka MENINGIT

5. CMV (Cytomegalovirus)

5.1. CMV-infektion

5.1.1. Symtom: Långdragen feber + leverpåverkan Asymptomatisk infektion dock vanligast

5.1.2. - Immunsupprimerade patienter kan få livshotande skador - Om modern får infektion under graviditeten kan barnet få neurologiska skador

5.1.3. Smittväg: Saliv, urin, blod

5.1.4. Behandling: Ganciclovir, foscarnet i.v. om infektionen är allvarlig

6. EBV (Epstein Barrvirus)

6.1. Körtelfeber

6.1.1. Symtom: mononukleos: hög feber, svullna tonsiller med beläggningar, mjält- och leverförstoring, svullna lymfkörtlar

6.1.2. Smittväg:Saliv

6.1.3. Diagnistik: Monospottest, serelogi

6.1.4. Behandling: Symtomatisk

7. VZV (Varicella Zostervirus)

7.1. Vattkoppor

7.1.1. Symtom: ÖLI-symtom, makulodapulöst exantem som krustbeläggs vecka 2. Feber.

7.1.2. Komplikationer: Baktriell infektion i huden, pneumonit,cerebellit, meningoencefalit

7.1.3. Diagnostik: PCR (virusisolering från blåsor) -Ökat IgM

7.1.4. Smittväg: luftburen, droppsmitta

7.1.5. Profylax: Immunglobulin (antikroppar mot VZV) ges till – nyfödda vars mödrar har vattkoppor kring förlossningen – barn med immunbrist Vaccin

7.2. Bältros

7.2.1. Symtom: smärtor, rodnad och blåsor inom ett dermatom

7.2.2. Komplikationer: Baktriella infektioner i huden, pneumonit, cerebellit, meningoencefalit

7.2.3. Smittväg: Reaktivering av eget VZV från nervganglier

7.2.4. Diagnostik: PCR (virusisolering från blåsor) -Ökat IgG

7.2.5. Behandling med aciclovir i.v. ges vid allvarlig och livshotande infektion. Behandling (inom 3 dygn) med ex. valaciclovir, famciclovir till äldre med bältros förkortar sjukdomsförloppet och minskar smärtan