Tiivistelmä ja referaatti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiivistelmä ja referaatti by Mind Map: Tiivistelmä ja referaatti

1. Referaatti

1.1. Esittelee pohjatekstin kirjoittajan, julkaisuajan ja -paikan.

1.2. Kertoo omin sanoin pohjatekstin keskeisen sisällön.

1.3. On noin kolmasosa alkuperäisen tekstin pituudesta.

2. Tiivistelmä

2.1. Tiivistää oleellisen tekstistä.

2.2. Ei esittele pohjatekstiä, koska on sen yhteydessä.

2.3. Esimerkiksi oppikirjan luvun yhteenvetokappale.