Elutee planeerimine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elutee planeerimine by Mind Map: Elutee planeerimine

1. Autoriteet

2. Elukestev õpe

2.1. täiendõpe kursused

2.2. ümber õpetamine

3. Amet

3.1. õpetaja

3.2. arst

3.3. programmerija

4. Isiksuse omandused

4.1. Nõrged küljed

4.2. Tugevad küljed

5. VAJADUSED

5.1. Seltsimisvajadus

5.2. Kaitstusevajadus

5.3. Korra- ja plaanipärasusevajadus

5.4. Hoolitsemisvajadus

5.5. Iseseisvusvajadus

5.6. Tähelepanu keskmes olemise vajadus

5.7. Sisemine kontroll

5.8. Vajadus kätte maksta

5.9. Domineerimisvajadus

5.10. Staatuse kaitse vajadus

5.11. Saavutusvajadus

6. Saavutused