Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2013 by Mind Map: Troonrede 2013
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Troonrede 2013

afrondend

Kracht & kwaliteit van samenleving vast ouden

veranderingen noodzakelijk

Vraagstukken zijn: Complex en ingrijpend

Caribische delen Koninkrijk

in 2010 aangepast

meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein

binnenkort samen met Koningin Máxima alle 6 bezoeken

ontwikkelingshulp

nota 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

doelstelling klassieke vormen ontwikkelingshulp te verbinden met versterking van handelsrelaties

combinatie die wederzijds voordeel biedt

Nederlandse bedrijfsleven: veel expertise in waterbeheer.

Caribische delen van het Koninkrijk

krijgsmacht

Berekend zijn op taken berekend in Nederland en buitenland

nota: 'In het belang van Nederland'

Nederlandse mannen &vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen

buitenland

Groeiende internationale verwevenheid

open economie heeft Nederland veel gebracht

ons land ook extra kwetsbaar

Samenwerking met andere landen is belangrijk

Europese Unie belangrijk voor toekomst

stevig fundament onder de euro is cruciaal

Impuls voor handel met landen buiten EU door vrijhandelsakkoorden

speerpunt voor regering: takenpakket EU

Buiten EU

woningmarkt

verplicht annuïtair aflossen nieuwe hypotheken als voorwaarde voor aftrek van hypotheekrente

2014: maximale aftrek voor eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38% (28 jaarlijkse stappen van 0,5%)

huurmarkt te hervormen

door binnenlandse hervormingen, Nederland klaar voor toekomst

werk

Werkloosheidswet & ontslagrecht gemoderniseerd

Flexwerkers

Ontslagrecht

langere termijn

Hervormingen

omslag participatiesamenleving, zichtbaar in

nu

Ontwikkeling in zorg & sociale voorzieningen dicht bij mensen in samenhang te organiseren

stimuleren economie & werkgelegenheid (korte termijn)

ontslagvergoedingen uit aparte bv versneld laten uitbetalen (voordelig belastingtarief)

De vrijstelling schenkingsbelasting verruimd

Toegang tot kredieten vergroten, 125 miljoen

Ondernemers

werk

akkoorden

relatie tussen parlement en regering

2014: veel wetgeving

Centraal Planbureau, cruciaal

Nederlanders betalen

impact

extra maatregelen €6 mld

maatschappelijke ontwikkelingen

zoals

resultaat

regering zet in op

huidige netwerk- en informatiesamenleving

Economische crisis

sinds 5 jaar

gevolgen worden steeds voelbaarder

voorzichtige signalen einde mondiale crisis in zicht

groeivermogen Nederlandse economie versterken

Noodzakelijke hervormingen

opening

nu eerste keer dat ik mij tot u mag richten

hartverwarmende start van mijn koningschap

dankbaarheid

inhuldiging