menunjukkan perkaitan, urutan buah fikiran dan hujah

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
menunjukkan perkaitan, urutan buah fikiran dan hujah by Mind Map: menunjukkan perkaitan, urutan buah fikiran dan hujah

1. sebab dan akibat

1.1. oleh itu

1.2. justeru

1.3. maka

1.4. dengan itu

2. pengesahan

2.1. sebenarnya

2.2. sewajarnya

2.3. pastilah

3. tambahan

3.1. serta

3.2. tambahan pula

3.3. selanjutnya

3.4. seterusnya

4. perbandingan

4.1. sebaliknya

4.2. seperti juga

5. tentangan

5.1. sebaliknya

5.2. namun

5.3. walau bagaimanapun

6. urutan

6.1. pertama / kedua / ketiga

6.2. seterusnya

6.3. selepas itu

6.4. kemudian

6.5. akhirnya

7. pernyataan semula

7.1. iaitu

7.2. dengan kata lain

7.3. seperti yang dikatakan

8. contoh

8.1. seperti

8.2. ibarat

8.3. sebagai

9. rumusan

9.1. kesimpulannya

9.2. akhir kata

10. waktu

10.1. apabila

10.2. pada ketika itu

10.3. semasa

10.4. kemudian