Brede School

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brede School by Mind Map: Brede School

1. Doel

1.1. ontwikkelingskansen vergroten

1.2. samenleving bevorderen

2. Leren

2.1. lezen

2.2. schrijven

2.3. samen spelen

2.4. zelfstandig worden

3. Leeftijden

3.1. 0 tot 12 jaar

4. Kinderen

4.1. groeien op in een goede samenleving

5. Personeel

5.1. coördinator

5.2. teamleider

5.3. pedagogisch werker

5.4. schoonmaker

5.5. manager

6. Dagprogramma

6.1. eten

6.2. binnen activiteiten

6.3. buiten activiteiten

6.4. leren

7. Samenwerking

7.1. tussen personeel onderling

7.2. tussen personeel en kinderen

7.3. tussen personeel en ouders