Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein' by Mind Map: Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein'
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein'

Sociale professionals werken enorm hard om mensen te versterken. Dat wordt door bezuinigingen en een hogere werkdruk steeds lastiger. De overheid vraagt sociale professionals om een beroep te doen op burgers, vrijwilligers en mantelzorgers, zonder dat u deze mensen wilt overvragen. Tegelijk hebben burgers steeds minder recht op zorg en in de plaats daarvoor zal zelfredzaamheid aangeboord moeten worden. Zelfredzaamheid kan waardevol zijn, maar zelfredzaamheid aanboren is niet gemakkelijk. Wat het niet makkelijker maakt is dat het beleid van organisaties nog regelmatig in strijd is met de belangen van burgers en cliënten. Worstelt u ook met deze dilemma’s? Op hét Zorg Welzijn Jaarcongres krijgt u de kans om in 1 dag alle praktische tips te krijgen die u nu nodig heeft om met deze dilemma’s om te gaan. Bewandel het thema pad naar keuze of volg een sessie van elk thema pad om mogelijke oplossing aangereikt te krijgen hoe u met al deze dilemma’s om kunt gaan. U wilt tijdens en na de transities dolgraag mensen blijven versterken, ondanks beperkte beschikbare middelen en tijd. En dat kan! Door beter samen te werken met professionals uit het hele sociale domein. Tijdens hét Zorg Welzijn Jaarcongres ontmoet u deze professionals uit het hele sociale domein. Dit jaarcongres is een uitgelezen kans om in contact te komen met gelijkgestemden, ervaringen uit te wisselen en eerste stap te zetten naar een betere gezamenlijke toekomst binnen het sociale domein. Hét Zorg Welzijn Jaarcongres - hoor hoe u: · Het beste om kunt gaan met hoge werkdruk en de bezuinigingen · Een beroep kunt doen op burgers vrijwilligers en mantelzorgers zonder deze te overvragen · Mensen in hun eigen kracht kunt zetten en zelfredzamer te worden · Samen kunt werken buiten de eigen kaders om kwetsbare mensen te helpen · Samen met professionals uit het hele sociale domein kunt bouwen aan een sector in transitie. Professionals en cliënten zelf aan het woord Nog meer dan op andere bijeenkomsten laten we professionals en cliënten zelf aan het woord op hét platform voor het hele sociale domein. Uniek aan deze dag is dat u verschillende thema paden kunt bewandelen om zo in contact te komen met andere professionals en oplossingen voor verschillende dilemma’s kunt opdoen.

Handleiding

takken openklappen

link

notities

attachement

Plenair programma

Opening

Beroep doen op informele zorg

Co-creatieve samenwerking, sociaal werkers nieuwe stijl zullen tussen overnemen en afschuiven van verantwoordelijkheid een derde weg moeten ontwikkelen: Hoe kunnen informele en formele krachten samen verantwoordelijk worden? Bij informele krachten gaat het behalve om mantelzorgers ook om ‘vrijwilligers nieuwe stijl’ en ervaringsdeskundigen. Hun expertise op gebieden als GGZ, verslavingszorg, ouderenzorg en generatie-armoede wordt door professionals nog vaak onvoldoende erkend en benut, terwijl ze veel kunnen betekenen voor mensen in precaire posities. Hoe kunnen formele krachten de kennis en ervaring van informele krachten inzetten en ze de juiste begeleiding bieden?

Zelfredzaamheid aanboren

Een instrument van beleidmakers om de bezuinigingen in zorg en welzijn op te vangen is het aanboren van zelfredzaamheid. Zijn burgers nu dan onvoldoende zelfredzaam en hebben overheid en burgers wel dezelfde perceptie van dit begrip? En hoe kunnen professionals in zorg en welzijn zelfredzaamheid versterken en ondersteunen? Op deze vragen en de dilemma’s die hierbij ontstaan zal de lezing dieper ingaan.

Samenwerking versterken

In het sociale domein wordt vaak gesproken over de noodzaak van samenwerking. Het gaat daarbij veelal over de samenwerking tussen professionele maatschappelijke organisaties zodat de dienstverlening aan burgers verbeterd wordt en ingewikkelde problemen van cliënten worden opgelost. Maar de noodzaak van samenwerking reikt veel verder. Het betreft bijvoorbeeld ook wijze waarop de relatie tussen lokale overheid als opdrachtgever en professionele maatschappelijke organisaties die opdrachtnemers inhoud krijgt. Of de wijze waarop de lokale overheid in het licht van zogenaamd responsief beleid omgaat met de initiatieven van burgers en vormen van informele steun. Het versterken van samenwerking vraagt in algemene zin om bepaalde competenties bij alle betrokkenen op het gebied van meervoudig handelen gebaseerd op kennis van de samenhang van inhoudelijke vraagstukken, beleidsdoelstellingen, organisatiekracht, professionele uitvoering en de zelfsturing van burgers. De grote transitie waar burgers, lokale overheden en professionele deze jaren inhoud aan moeten geven biedt -naast alle onzekerheid- onder bepaalde condities ook kansen om samenwerking effectief te maken.

Sociale domein in transitie

Door de decentralisatie van taken van de centrale overheid naar gemeenten verandert er meer dan alleen de uitvoerder van deze taken. Er is veel aandacht voor de budgetkortingen en de inschakeling van sociale netwerken als belangrijke veranderingen. Maar minstens zo ingrijpend is de verandering in de inrichting van het hele sociale domein.Gemeenten en gemeentelijke organisaties zullen van karakter moeten veranderen. De omvang van de uitgaven in het sociaal domein maakt dat gemeenten vooral een sociale organisator zullen zijn. Een organisator die niet alleen uitvoert maar ook beslissingen zal moeten nemen. De gemeente heeft een sterke invloed op de marktordening in het sociale domein. Daarmee rust op de gemeente een verantwoordelijkheid voor de lokale infrastructuur van zorg en welzijn. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. Tijdens deze lezing maakt u kennis met 5 modellen die de verschillende aanpak van gemeente typeren.

Sociaal Domein van de toekomst

Themapaden

Beroep doen op informele zorg

Co-creatieve samenwerking, sociaal werkers nieuwe stijl zullen tussen overnemen en afschuiven van verantwoordelijkheid een derde weg moeten ontwikkelen: Hoe kunnen informele en formele krachten samen verantwoordelijk worden? Bij informele krachten gaat het behalve om mantelzorgers ook om  ‘vrijwilligers nieuwe stijl’ en ervaringsdeskundigen. Hun expertise op gebieden als GGZ, verslavingszorg, ouderenzorg en generatie-armoede wordt door professionals nog vaak onvoldoende erkend en benut, terwijl ze veel kunnen betekenen voor mensen in precaire posities.  Hoe kunnen formele krachten de kennis en ervaring van informele krachten inzetten en ze de juiste begeleiding bieden?

Zelfredzaamheid aanboren

Een instrument van beleidmakers om de bezuinigingen in zorg en welzijn op te vangen is het aanboren van zelfredzaamheid. Zijn burgers nu dan onvoldoende zelfredzaam en hebben overheid en burgers wel dezelfde perceptie van dit begrip? En hoe kunnen professionals in zorg en welzijn zelfredzaamheid versterken en ondersteunen? Op deze vragen en de dilemma’s die hierbij ontstaan zal de lezing dieper ingaan.

Samenwerking versterken

In het sociale domein wordt vaak gesproken over de noodzaak van samenwerking. Het gaat daarbij veelal over de samenwerking tussen professionele maatschappelijke organisaties zodat de dienstverlening aan burgers verbeterd wordt en ingewikkelde problemen van cliënten worden opgelost. Maar de noodzaak van samenwerking reikt veel verder. Het betreft bijvoorbeeld ook wijze waarop de relatie tussen lokale overheid als opdrachtgever en professionele maatschappelijke organisaties die opdrachtnemers inhoud krijgt. Of de wijze waarop de lokale overheid in het licht van zogenaamd responsief beleid omgaat met de initiatieven van burgers en vormen van informele steun. Het versterken van samenwerking vraagt in algemene zin om bepaalde competenties bij alle betrokkenen op het gebied van meervoudig handelen gebaseerd op kennis van de samenhang van inhoudelijke vraagstukken, beleidsdoelstellingen, organisatiekracht, professionele uitvoering en de zelfsturing van burgers. De grote transitie waar burgers, lokale overheden en professionele deze jaren inhoud aan moeten geven biedt -naast alle onzekerheid- onder bepaalde condities ook kansen om samenwerking effectief te maken.

Sociale domein in transitie

Door de decentralisatie van taken van de centrale overheid naar gemeenten verandert er meer dan alleen de uitvoerder van deze taken. Er is veel aandacht voor de budgetkortingen en de inschakeling van sociale netwerken als belangrijke veranderingen. Maar minstens zo ingrijpend is de verandering in de inrichting van het hele sociale domein.Gemeenten en gemeentelijke organisaties zullen van karakter moeten veranderen. De omvang van de uitgaven in het sociaal domein maakt dat gemeenten vooral een sociale organisator zullen zijn. Een organisator die niet alleen uitvoert maar ook beslissingen zal moeten nemen. De gemeente heeft een sterke invloed op de marktordening in het sociale domein. Daarmee rust op de gemeente een verantwoordelijkheid voor de lokale infrastructuur van zorg en welzijn. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. Tijdens deze lezing maakt u kennis met 5 modellen die de verschillende aanpak van gemeente typeren.

De Informatiemarkt

Movisie

Vers aan tafel

Quasir

Founds NutsOhra

Cegeka

KMBV

CHE Transfer

Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht

Stade Advies

Radar

VSB-Fonds

Calibris

Terberg

Exta

i&o research

LCGW

Stimulansz

NU91

Een initiatief van

MindMapping

CreaMatics

Hans Terhurne