Forntiden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Forntiden by Mind Map: Forntiden

1. 1. Afrika

1.1. fyra miljoner år sedan

1.2. arkeologiska fynd

1.2.1. fotspår

2. 2. Människans ursprung

2.1. upprät gång

2.1.1. händer

2.1.2. översyn

2.1.3. röra sig fortare på marken

2.2. små grupper

2.2.1. samarbeta

2.3. större hjärna

2.3.1. minne

2.4. stenvektyg

2.4.1. 2,5 miljoner år sedan

2.5. eld

2.6. spridning

2.6.1. europa

2.6.1.1. 40 000 år sedan

2.7. tankeförmåga

2.7.1. språk

2.7.2. slutsatser

2.7.3. religion

3. 3. Jägare & samlare

3.1. naturens föda

3.2. beroende på klimat

3.2.1. varmt =samlare

3.2.2. Kalt = jägare

3.3. beroende på kön

3.3.1. kvinna = samlare

3.3.2. man = jägare

3.4. inga ekonomiska skillnader

3.4.1. dela med sig

4. 4. Första jordbrukarna

4.1. 10 000 år sedan

4.1.1. mellanöstern

4.1.1.1. vete & korn

4.2. odlingar

4.2.1. kvinnors upptäckt

4.2.2. röjde skog m.h.a. eld

4.3. tamdjur

4.3.1. kombinerat med odlingar

4.3.2. specialicerade nomader

4.4. bofast

4.4.1. lägga undan föråd längre tid

4.4.2. risk för svält & sjukdom

4.5. fattig/rik

4.5.1. makt

4.5.2. byteshandel

4.5.3. plundringar & krig

4.5.3.1. gynnar männen

5. 5. Tvåflodssamhället

5.1. smältvatten

5.1.1. från bergen

5.2. Irak

5.3. dammar & kanaler

5.4. lämningar

5.4.1. -5000 år tillbaka

5.4.2. tempelbyggnader

5.4.2.1. gudar = naturkrafter man förlitar sig på

5.4.2.2. förrådsmagasin

5.4.2.3. präster

5.5. kungar

5.5.1. palats

5.6. yrken

5.6.1. hantverkare

5.6.2. handelsmän

5.6.3. militär

5.6.3.1. kriga & hålla folket på plats

5.7. uppfinningar

5.7.1. 300 f.Kr = brons

5.7.1.1. vapen

5.7.1.2. redskap

5.7.2. skrivkonsten

5.7.2.1. bokföring

5.7.2.1.1. 1700-talet f.Kr : kung Hammurabis lagar

5.7.2.2. religiösa myter

6. 6. Egypten

6.1. Nilen

6.1.1. flodkultur

6.1.1.1. regnperiod=slam=bördiga åkrar

6.1.1.2. prästernas idé

6.1.2. 3000 f.Kr

6.2. geografiskt skyddat

6.2.1. väst:öken/öst:röda havet

6.2.2. stabilt samhälle

6.3. Farao

6.3.1. betraktades som gud

6.3.1.1. vördnad

6.3.1.2. mumien blev guldbeklädd

6.3.2. makt

6.3.2.1. människor/natur

6.3.2.2. ägde all mark

6.3.2.3. alla i hans tjänst

6.3.3. skatter

6.3.3.1. m.h.a ämbetsmän

6.4. ståtliga byggnader

6.4.1. bönderna byggde

6.4.2. under regnperioden byggdes de

6.4.3. tempel/palats/gravmonument

6.5. 3000 f.Kr-500 talet

7. 7. Andra högkulturer

7.1. uppdelat samhälle

7.1.1. ställning/religion

7.1.2. makthavare, militärer, hantverkare mm.

7.2. "människornas första högkulturer"

7.3. Pakistan

7.3.1. 500 år

7.3.2. gick av okänd anledning under

7.4. Kina

7.4.1. vid floden Huang he

7.4.2. sen dess ständig utveckling

7.4.3. terrakotta armen

7.4.3.1. upptäcktes 1974

7.4.3.2. kejsaren Shi Huangdi

7.4.3.3. 3210 st olika indiviser

7.4.3.4. 6 hästdragna vagnar

7.4.3.5. gravmonument

8. 8. Norden

8.1. istäcke

8.1.1. började smälta för 12000 år sen

8.1.2. för 8000 år sen var isen bortsmält

8.2. jägare

8.2.1. följde renhjordar

8.2.2. varmare/fuktigare=lövskog=vildsvin/hjortar

8.2.3. åt mest växter/havsfångst

8.2.4. gles befolkning

8.2.4.1. rörde på sig

8.3. jordbruket

8.3.1. 6000 år sedan

8.3.2. sädesslag, tamdjur, kunskap

8.3.2.1. från kontakter söderut

8.3.3. monument

8.3.3.1. sammarbete

8.3.3.2. organiserade

8.3.3.2.1. hövding

8.3.3.3. finns även längs Atlantkusten i Europa

8.4. redskap

8.4.1. trä, ben, sten

8.4.2. brons

8.4.2.1. 1800 f.Kr

8.4.2.2. vapen, smycken, lyx

8.4.2.3. import

8.5. järnåldern

8.5.1. 500 f.Kr - 1000 e.Kr

8.5.2. ökade kontakter

8.5.3. runalfabetet

8.5.4. vikingar

8.5.4.1. handelståg/plundringståg