Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Química 2 BAT by Mind Map: Química 2 BAT

1. Material i organització

1.1. Llibre Química

1.2. Calculadora Científica

1.3. Taula periòdica

1.4. Molt paper i bolígrafs per escriure!

1.5. Classes teòriques.

1.5.1. Preparació selectivitat

1.6. Pràctiques en acabar el curs

2. Exàmens

2.1. Examen 0

2.1.1. Repàs formulació

2.1.2. Formulació inorgànica

2.1.3. Formulació orgànica

2.2. Examen 1

2.2.1. Gasos, dissolucions i estequiometria

2.2.2. No fa mitja directa, per arrodonir notes posteriors

2.3. Examen 2

2.3.1. Termodinàmica. T.3 llibre

2.4. Examen 3

2.4.1. Equilibri químic. T.4 llibre

2.4.2. Cinètica química. T.5 llibre

2.5. Examen 4

2.5.1. Equilibri àcid-base. T.6 llibre

2.6. Examen 5

2.6.1. Equilibri Red-Ox. T.7 llibre

2.7. Examen 6

2.7.1. Equilibri precipitació. T.8 llibre

2.8. Examen Global Fi Curs

3. Avaluació

3.1. Penjat a la intranet del Centre

3.2. Contínua

3.3. Mitja tots exàmens, amb nota mínima 4

3.4. Es valorarà l'actitud de l'alumne

3.5. Recuperacions durant el curs dimecres tarda

3.6. Prova global a fi de curs per tothom

4. Recomanacions

4.1. Treball constant

4.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

4.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

4.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

4.2.1. Veure estratègia resolució problema!!!!

4.3. Fer sempre tots exercicis.

4.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

4.4. Diferenciar la Química de les Matemàtiques

4.5. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

4.6. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!