Hämeen Ammattikorkeakoulu - HAMK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hämeen Ammattikorkeakoulu - HAMK by Mind Map: Hämeen Ammattikorkeakoulu -  HAMK

1. Kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

1.1. Eurooppa: n. 100 yhteistyökorkeakoulua

1.2. Aasia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Venäjä ja Afrikka: Yhteensä n. 20 yhteistyökorkeakoulua

2. Kansalliset verkostot

2.1. AKTIIVINEN (yksi tärkeimmistä kehityskohteista tulevaisuudessa) FUAS - HAMKin, LAMKin ja Laurean muodostama strateginen liittouma

2.1.1. HAMK

2.1.2. LAMK

2.1.3. Laurea

2.2. AKTIIVINEN Pinnet - ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittämisverkosto

2.2.1. Kv-toiminnan kehittämisverkoston muodostavat ammattikorkeakoulujen kv-päälliköt.

2.3. AKTIIVINEN HERA Int - Helsinki Education and Research Area

2.3.1. Helsingin laajan metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostama konsortio,

2.4. AKTIIVINEN West Finland HEInet (Tampereen ja lähialueiden korkeakoulujen kansainväliset yksiköt)

2.4.1. SAMK

2.4.2. SeAMK

2.4.3. TUT

2.4.4. UTA

2.4.5. TAMK

2.5. AKTIIVINEN Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Aasia–verkosto

2.5.1. Verkostoa koordinoidaan Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa (Centre for East Asian Studies, CEAS)

2.6. AKTIIVINEN FIRST-verkosto (Finnish-Russian Student Exchange Programme)

2.6.1. Mukana 7 länsisuomalaista ja 20 luoteisvenäläistä korkeakoulua

2.6.2. Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan Venäjä-verkosto

2.7. AKTIIVINEN Terve Afrikka – yhteistyöverkosto

3. Tietojenkäsittelyn ko:n yhteistyäverkostoja

3.1. SATUNNAINEN yhteistyö

3.1.1. Frugal Oy

3.1.2. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus

3.1.3. ...muita opinnäytetyöntilaajia

3.2. AKTIIVINEN yhteistyö

3.2.1. Konseptori - avoin innovaatioympäristö

3.2.2. Finpec - virtuaalinen oppimisympäristö

3.2.3. Aatos Media

3.2.4. Funity Oy

4. Suomen valtio

5. Hämeenlinnan kaupunki

5.1. Kehittämiskumppani

6. Suomen valtio

6.1. Valtakunnallinen ohjaus ja rahoitus