Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wikituotanto by Mind Map: Wikituotanto
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wikituotanto

Yrityswikit

Intranet

Näkyykö, kuka tietää mitä?

Onko intra-wiki virallista tietoa?

Avoin yrityswiki

Osana yrityksen ja asiakkaiden välistä keskustelua

Eri varianttien ominaisuudet ja mahdollisuudet

Käyttökynnyksen madaltaminen

Kirjoittaminen vai lukeminen?

Navigoinnin helpottaminen

Utopia: "Tunge se tonne, näkyy oikein"

Mikä materiaali tukee opetuskäyttöä?

Opetus

Oppiminen

Formaalisuus

Formaali

Informaali

Non-formaali

Innostava wikimateriaali

Osallistaa sisällöntuotantoon

Kannustaa edelleenmuokkaukseen

Kokemuksia

Best practices, Ja mitä voisi tehdä vielä paremmin?

Worst practices

Informaatiolukutaidon edistäminen

Keskeneräisyyden sietäminen

Lähdeviittaukset

Luotettavuuden arviointi

Erilaiset käyttötavat ja -kohteet

Erilaiset kohderyhmät

Yrityksen henkilöstö

Ammattiryhmä

Kansalaiset, eri ikäiset

Oppijat

Lisensointi

Itse materiaalin lisensointi

Mitä lisensseistä sanoisi?

Wikiprosessi

Miten sisältö rakentuu?

Rakenteen tekeminen ja työstäminen

Miten aloitetaan wikikokonaisuus?

Eri alustojen vertailu

Kuinka saadaan yhteiskirjoittajia?

Rekrytoi hyvin verkottuneita toimijoita (information radiators)

Miten sovitaan kirjoituskäytännöistä?

Kuinka ylläpidetään aktiivisuutta pitkällä tähtäimellä?

Wiki gardener (community gardener)

Kulttuurin synty

Yhteisön omat käytänteet ja säännöt

Ei juuri muutu synnyttyään, Kulttuurin väkisin muuttaminen voi tappaa yhteisön

Yhteisöä ei voi hallita

Kriittinen massa

Ansaintalogiikka

Käyttöönottoprosessi

Koulutukset

Sitouttaminen

positiivinen pakottaminen, ei muita vaihtoehtoja, "tämä on parempi kuin vanha", Organisaation sisäinen pilotti esimerkkinä

mahdollisuudet

Sisällön ylläpito

Kannattaa hajauttaa, Voi mennä solmuun, Wikimetsä

Päätoimittajan rooli?

Olemassaoleva prosessi tiedon tuotantoon huomioitava

Tekninen ylläpito, Tietoturva, Palvelimen sijainti, Pilvessä, Omassa verkossa

Hinta

Raha

Tietojen säilyttämisen kustannukset

Aika

Välineet

Opetuksen välineet

Opiskelun välineet

Oppijalähtöisesti?

PLE

Miksi wiki?

Tämän oppimateriaalin motivaatio.

META

Kuka lukee?

Kaikki kansalaiset?

mökin mummo

opettajat

kirjastot

wikin käyttöönottoa harkitsevat

Kuka kirjoittaa?

vapaaehtoisesti

Punainen lanka

Nimen ominaisuuksia

Ytimekäs

Maailmoja syleilevä

Informatiivinen

Nimiehdotukset

Wikittelyä

Wikituotanto

Wikimaailma

Kättä pidempää wikeistä

Viisautta wikin tekoon

Wikistä viisaaksi

Kollektiivistä wikinää

Wikinää

Wikin rakennuspalikat

Wikikäyttäjän käsikirja

Wikifasilitaattori, Wikiopas, Wikiapu, Wikiapuri

Wikin käsikirja

Wiki eestä, wiki takaa, wiki hyppii, wiki makaa

Wikiä tuottamaan

Wikittelijän käsikirja

Vie sie, mie wikisen

Wikin keittokirja

Wiki for Dummies, Wiki Tyhmyreille, Wiki Wiisaille, Wiki tavallisille, Wiki taviksille, Wiki aloittelijoille

Yhteiswikinää

Wikikirja, Wikikikirja, Wikiwikirja, Wikiwikikirja, Wikiwikikirjakirja, Wikipuke ("nopea kirja" hawai'iksi)