Wikituotanto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wikituotanto by Mind Map: Wikituotanto

1. Yrityswikit

1.1. Intranet

1.1.1. Näkyykö, kuka tietää mitä?

1.1.2. Onko intra-wiki virallista tietoa?

1.2. Avoin yrityswiki

1.2.1. Osana yrityksen ja asiakkaiden välistä keskustelua

1.3. Eri varianttien ominaisuudet ja mahdollisuudet

2. Käyttökynnyksen madaltaminen

2.1. Kirjoittaminen vai lukeminen?

2.2. Navigoinnin helpottaminen

2.3. Utopia: "Tunge se tonne, näkyy oikein"

3. Mikä materiaali tukee opetuskäyttöä?

3.1. Opetus

3.2. Oppiminen

3.3. Formaalisuus

3.3.1. Formaali

3.3.2. Informaali

3.3.3. Non-formaali

4. Innostava wikimateriaali

4.1. Osallistaa sisällöntuotantoon

4.2. Kannustaa edelleenmuokkaukseen

4.3. Kokemuksia

4.3.1. Best practices

4.3.1.1. Ja mitä voisi tehdä vielä paremmin?

4.3.2. Worst practices

5. Informaatiolukutaidon edistäminen

5.1. Keskeneräisyyden sietäminen

5.2. Lähdeviittaukset

5.3. Luotettavuuden arviointi

6. Erilaiset käyttötavat ja -kohteet

6.1. Erilaiset kohderyhmät

6.1.1. Yrityksen henkilöstö

6.1.2. Ammattiryhmä

6.1.3. Kansalaiset

6.1.3.1. eri ikäiset

6.1.4. Oppijat

7. Lisensointi

7.1. Itse materiaalin lisensointi

7.2. Mitä lisensseistä sanoisi?

8. Wikiprosessi

8.1. Miten sisältö rakentuu?

8.2. Rakenteen tekeminen ja työstäminen

8.3. Miten aloitetaan wikikokonaisuus?

8.3.1. Eri alustojen vertailu

8.4. Kuinka saadaan yhteiskirjoittajia?

8.4.1. Rekrytoi hyvin verkottuneita toimijoita (information radiators)

8.5. Miten sovitaan kirjoituskäytännöistä?

8.6. Kuinka ylläpidetään aktiivisuutta pitkällä tähtäimellä?

8.7. Wiki gardener (community gardener)

8.8. Kulttuurin synty

8.8.1. Yhteisön omat käytänteet ja säännöt

8.8.2. Ei juuri muutu synnyttyään

8.8.2.1. Kulttuurin väkisin muuttaminen voi tappaa yhteisön

8.8.3. Yhteisöä ei voi hallita

8.9. Kriittinen massa

9. Ansaintalogiikka

10. Käyttöönottoprosessi

10.1. Koulutukset

10.2. Sitouttaminen

10.2.1. positiivinen pakottaminen

10.2.1.1. ei muita vaihtoehtoja

10.2.1.2. "tämä on parempi kuin vanha"

10.2.1.3. Organisaation sisäinen pilotti esimerkkinä

10.2.2. mahdollisuudet

10.3. Sisällön ylläpito

10.3.1. Kannattaa hajauttaa

10.3.1.1. Voi mennä solmuun

10.3.1.2. Wikimetsä

10.3.2. Päätoimittajan rooli?

10.3.3. Olemassaoleva prosessi tiedon tuotantoon huomioitava

10.3.4. Tekninen ylläpito

10.3.4.1. Tietoturva

10.3.4.2. Palvelimen sijainti

10.3.4.2.1. Pilvessä

10.3.4.2.2. Omassa verkossa

11. Hinta

11.1. Raha

11.1.1. Tietojen säilyttämisen kustannukset

11.2. Aika

12. Välineet

12.1. Opetuksen välineet

12.2. Opiskelun välineet

12.2.1. Oppijalähtöisesti?

12.2.2. PLE

13. Miksi wiki?

14. META

14.1. Kuka lukee?

14.1.1. Kaikki kansalaiset?

14.1.2. mökin mummo

14.1.3. opettajat

14.1.4. kirjastot

14.1.5. wikin käyttöönottoa harkitsevat

14.2. Kuka kirjoittaa?

14.2.1. vapaaehtoisesti

14.3. Punainen lanka

14.4. Nimen ominaisuuksia

14.4.1. Ytimekäs

14.4.2. Maailmoja syleilevä

14.4.3. Informatiivinen

14.5. Nimiehdotukset

14.5.1. Wikittelyä

14.5.2. Wikituotanto

14.5.3. Wikimaailma

14.5.4. Kättä pidempää wikeistä

14.5.5. Viisautta wikin tekoon

14.5.6. Wikistä viisaaksi

14.5.7. Kollektiivistä wikinää

14.5.8. Wikinää

14.5.9. Wikin rakennuspalikat

14.5.10. Wikikäyttäjän käsikirja

14.5.11. Wikifasilitaattori

14.5.11.1. Wikiopas

14.5.11.2. Wikiapu

14.5.11.3. Wikiapuri

14.5.12. Wikin käsikirja

14.5.13. Wiki eestä, wiki takaa

14.5.13.1. wiki hyppii, wiki makaa

14.5.14. Wikiä tuottamaan

14.5.15. Wikittelijän käsikirja

14.5.16. Vie sie, mie wikisen

14.5.17. Wikin keittokirja

14.5.18. Wiki for Dummies

14.5.18.1. Wiki Tyhmyreille

14.5.18.2. Wiki Wiisaille

14.5.18.3. Wiki tavallisille

14.5.18.3.1. Wiki taviksille

14.5.18.4. Wiki aloittelijoille

14.5.19. Yhteiswikinää

14.5.20. Wikikirja

14.5.20.1. Wikikikirja

14.5.20.2. Wikiwikirja

14.5.20.3. Wikiwikikirja

14.5.20.4. Wikiwikikirjakirja

14.5.20.5. Wikipuke ("nopea kirja" hawai'iksi)