המהר"ל מפראג 1512-1609

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
המהר"ל מפראג 1512-1609 by Mind Map: המהר"ל מפראג 1512-1609

1. הושפע מ

1.1. הומניזם

1.2. קבלה

2. רעיונות

2.1. ממוצע

2.2. דואליזם

2.3. חומר וצורה

2.4. התנגדות לפלפול

2.5. חשיבות לימוד אגדות חז"ל

2.6. עם ישראל כעם סגולה

2.7. לימוד מדעים כערך

3. יצירות מרכזיות

3.1. גבורות השם

3.2. תפארת ישראל

3.3. נצח ישראל

3.4. דרך חיים

3.5. נתיבות עולם

3.6. באר הגולה

4. השפיע על

4.1. דוד גנז

4.2. יום טוב ליפמן הלר

4.3. הרב אליהו לואנץ

4.4. הרב שלמה אפרים מלונטשיץ

5. תחנות ביוגרפיות

5.1. מינוי לדיין בניקשלבורג ולרבן של כל קהילות מוראביה

5.2. הקמת בית מדרש בפראג

5.3. הפולמוס עם עזריה מן האדומים

6. חזרה