การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ [Positioning]

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ [Positioning] by Mind Map: การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ [Positioning]

1. 5.กำหนดที่สิทธิพิเศษ เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิพิเศษ เช่น โครงการสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

2. 8. กำหนดที่ความมีคุณค่า เน้นคุณค่าในสายตาลูกค้า เช่น เครื่องเสียงโซนี่

3. 4.กำหนดที่ความสามารถสื่อสารกันได้ เช่น เบียร์ช้างกินแล้วภาคภูมิใจ เบียร์คนไทยทำเอง

4. 1.กำหนดที่ความสำคัญ ลักษณะแตกต่างที่ใช้เป็นตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณค่าและผลประโยชน์ อย่างสูงต่อกลุ่มลูกค้า เช่น Equal กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล สำหรับที่ต้องการพลังงานต่ำ

5. 3.กำหนดลักษณะที่เหนือกว่า เช่น เบียร์ช้าง เบียร์เหรียญทองของคนไทย (เบียร์คนไทยยี่ห้ออื่น ไม่มีเหรียญทอง)

6. 2.กำหนดลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เช่น กระดาษดับเบิ้ลเอไม่ติดกัน

7. 7.กำหนดที่ความสามารถทำกำไร ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามแม้จะมีคุณลักษณะที่เด่น แต่ถ้ากำลังของตลาดที่ไม่เพียงพอก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เช่นผลิต ภัณฑ์น้ำแร่

8. 6. กำหนดที่ราคาอยู่ในวิสัยที่ผู้บริโภคจะจ่ายได้ เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซึ่งมีราคาอยู่ที่วิสัยที่ ผู้ซื้อจะจ่ายเพื่อความแตกต่างได้