Copy of Pejlemærker vedr. medialiseringsstrategi på Rantzausminde Skole 2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Pejlemærker vedr. medialiseringsstrategi på Rantzausminde Skole 2013 by Mind Map: Copy of Pejlemærker vedr. medialiseringsstrategi på     Rantzausminde Skole 2013

1. Mediespor.dk - fra IT til mediepædagogik. En guide til skolerne og skoleledelsen.

2. Organisationsstrategi

2.1. - I undervisningen fungerer læreren som igangsætter og vejleder og bruger max. 20 procent af undervisningstiden på oplæg og instruktion fra tavlen.

2.2. - Fokus flyttes fra traditionelle vejledninger og manualer til mediepædagogisk inspiration, appetizers til selv at gå i gang med at eksperimentere.

2.3. - En værkstedsorienteret organisering tilbyder nye arbejds- og læringsformer. Eleverne deles op i grupper, hvor de arbejder med forskellige emner og gør brug af forskellige digitale tjenester. De kan arbejde på forskellige tidspunkter og forskellige steder i løbet af skoledagen. Og noget af arbejdet finder sted online og foregår ikke på skolen.

2.4. - Digitale medier skaber rum for flere selvkørende værkstedsaktiviteter, så lærerne får frigivet tid til at vejlede eleverne og udfordre dem.

2.5. - Med digitale medier bliver undervisningen så at sige sluppet løs. Den meget faste klassestruktur brydes ned, og elevernes læring kommer i fokus.

2.6. - Lærerne skal gennem eksperimenter udvikle det mediepædagogiske håndværk og lære at vælge, hvilke teknologier og digitale værktøjer, der understøtter undervisningens organisering.

2.7. - Det er ledelsens fornemmeste opgave at give rum og tid til disse eksperimenter og samtidig sikre den organisatoriske forankring. Kollegavejledning, sidemandsoplæring og teamsamarbejde er nøgleord i den forbindelse.

3. De digitale værktøjer skal som udgangspunkt: • være frit tilgængelige i cloud (platform-uafhængige) • have hovedvægten på det visuelle • kunne embedde og arbejde sammen • imødekomme elevernes mediekultur • medvirke til at elever kunne transformere faglig viden til egen viden • fremme projektarbejde og tværfaglighed • udfordre den måde elever lærer på ved at tage afsæt der, hvor de er stærke og udfordre dem der, hvor de er svage • fremme implementering af Faghæfte 48

4. - Appetizers til undervisningen i form af en appguide, der giver inspiration til brug af apps i undervisningen. www.rantzausmindeappvisen.skoleblogs.dk

5. - Ledelsen bruger digitale værktøjer fra mediestokken i deres daglig formidling til skolens personale når det føles naturligt.

6. - Uddannelse af lærere som lokale mediepiloter. Mediepatruljer - nu med lærere. Undervises i brugen af mediestokken. Lærernes mediepædagogiske eksperimentarium.

7. - Mulighed for at hente kommunale mediepiloter ind som inspiratorer og igangsættere.

8. - Uddannelse af mediepatruljer bestående af elever på 4. Til 6. Årgang. Valghold og P- fag. Undervises i brugen af mediestokken. Mediepatruljerne skal udfordre lærernes undervisning.

9. - Brug af digitale værktøjer skal fremme flytte fokus fra lærerens formidling til eleverne produktion og læring.

10. - Brug af digitale værktøjer skal fremme projektorienterede arbejdsformer herunder værkstedsarbejde.

11. - Skoletube.dk er den digitale grundværktøjskasse, som både ledelse, lærere, forældre og elever skal kende til.

12. - Mediestokken er et styringsredskab, en medieguide, for brug af digitaleværktøjer i undervisningen. Fra mediehandleplan til medieguide.

13. - Organisationen skal ikke abonnere på en bestemt teknologi. BYOD.