TEKSTILAJI (tekstien ryhmittely tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen perusteella)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEKSTILAJI (tekstien ryhmittely tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen perusteella) by Mind Map: TEKSTILAJI (tekstien ryhmittely tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen perusteella)

1. Uutinen

1.1. Tavoite: kertoa uudesta asiasta.

1.2. Konteksti: Tiedotusväline. (Konteksti= asia- ja julkaisuyhteys.)

1.3. Sisältö: Pyrkii totuuteen ja asioiden tarkistamiseen.

1.4. Rakenne: Tärkein ensin. Vastaa uutiskysymyksiin.

2. Reportaasi

2.1. Tavoite: kertoa jostakin asiasta havainnollisesti ja kirjoittajan kokemusten avulla.

2.2. Konteksti: Tiedotusväline.

2.3. Sisältö: omat havainnot + kuvat + laaja juttu

2.4. Rakenne: muodoltaan vapaa

3. Henkilöhaastattelu

4. Referaatti

4.1. Tavoite: lyhentää alkuperäinen teksti ja kertoa sen konteksti.

4.2. Sisältö: Pohjatekstiä toistava

4.3. Konteksti: Vaihtelee

4.4. Rakenne: Erottaa selvästi, kuka tekstissä puhuu.

5. Kommentti

6. Tekstitaitovastaus

7. Otsikkoessee