Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Matematikk 1 by Mind Map: Matematikk 1
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Matematikk 1

Algebra

Hva kan bokstavene stå for

Uttrykk, likning, ulikhet, funksjon, identitet

Generalisering

Den algebraiske syklusen

Regning med parenteser

Funksjonslære

Likninger

Geometri

Figurer og former

Symmetrier

Kongruensavbildninger/Isometrier

Sannsynlighet

Kombinatorikk

Betinget sannsynlighet

Binomisk sannsynlighetsfordeling

Komplementærhendelser

Produktmodellen

Statistikk

Spredningsmål og sentralmål

Korrelelasjon

Oversikt over dataene

Tallregning

Brøk og desimaltall

Multiplikasjon og divisjon

Tallinja

Regnefortellinger

Fagdidaktiske tema

Forståelse

Åpne opplegg

Meninger og myter

Kommunikasjon i klasserommet

Læringsteorier