กระบวนการสื่อสารทางการตลาด 8P

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการสื่อสารทางการตลาด 8P by Mind Map: กระบวนการสื่อสารทางการตลาด 8P

1. Promotion

1.1. ลด แลก แจก แถม

1.2. เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3. โปรโมชั่นที่ตรงใจผู้บริโภคคทำให้ยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

1.4. http://youtu.be/ShcegsUssLU

2. Personal

2.1. พนักงานขาย

2.2. พนักงานขายเป็นหน้าตาขององค์กร

2.3. พนักงานขายดี ผู้บริโภคมีทัศนคติดี

2.4. ทัศนคติดีนำไปสู่การซื้อซ้ำหรือบอกต่อ

2.5. http://youtu.be/95zpOVPH5J8

3. Public Relation

3.1. กลยุทธ์ข่าวสาร

3.2. ผู้บริโภคมักจะหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนจะตัดสินใจซื้อ

3.3. ข้อมูลรายละเอียดเยอะง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ

4. Power

4.1. อำนาจในการต่อรอง

4.2. ต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าให้บริษัทได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด

5. Product

5.1. ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

5.2. เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันหาจุดเด่นและ จุดด้อย

5.3. ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

5.4. คุณภาพของวัตถุดิบและสายงานการผลิต

6. Price

6.1. ราคาของผลิตภัณฑ์

6.2. กำหนดราคาโดยคำนึงถึงปัจจัยของต้นทุนการผลิตบวกกับผลกำไรที่ต้องการจะได้จากการขายผลิตภัณฑ์

6.3. ต้องคำนึงสภาพการแข่งขันของตลาดสินค้า

6.4. มีนัยที่บ่งบอกถึงตำแหน่งที่ต้องการจะให้สินค้าไปยืนอยู่

7. Place

7.1. ยุทธศาสตร์สำคัญ

7.2. หาช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค

7.3. การขายตรงไปสู่มือผู้ใช้สินค้าจะได้กำไรมาก

7.4. การขายผ่านพ่อค้าคนกลางจะช่วยในเรื่องของยอดการจำหน่ายให้สูงขึ้น

8. Packaging

8.1. บรรจุภัณฑ์

8.2. บรรจุภัณฑ์เป็นหน้าตาของสินค้า

8.3. มีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

8.4. เมื่ออยู่บนชั้นวางมีความเหนือโดนเด่นกว่าคู่แข่ง