Cách duy trì năng lượng con người

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách duy trì năng lượng con người by Mind Map: Cách duy trì năng lượng con người

1. Khái niệm

1.1. Cơ thể bị chi phối 7 đám rối thần kinh- 7 luân xa

1.2. 1 tế bào- 1 trung tâm năng lượng

1.2.1. Năng lượng loạn

1.2.1.1. Bệnh tật

1.2.1.1.1. Thân bệnh

1.2.1.1.2. Tâm bệnh

1.2.1.1.3. Nghiệp bệnh

1.3. Mắt là một thấu kính, thu ánh sáng vào trong

1.3.1. Hình ảnh hiển lộ trong ta, ở vùng sau gáy- tuyến tùng

2. Cái nhìn

2.1. Suy nghĩ & cảm xúc chi phối

2.1.1. Thấy người đẹp, hay xấu là cái nhìn phản ánh bên trong chúng ta

2.1.2. Bản chất không ai là xấu, ko ai đẹp hoàn toàn

2.2. Cần trí tuệ

2.2.1. Nhìn đâu cũng thấy yêu

3. Duy trì cảm xúc bên trong của bản thân

3.1. Cảm nhận bằng cả trái tim

3.2. Tim là trung tâm năng lượng

4. 3 phương pháp nâng cao TSRĐNL

4.1. Nối đất

4.1.1. Cơ thể là " Đất- Nước- Lửa- Khí", thuần tự nhiên

4.1.2. Đặt chân kết nối với đất đang sạc pin cho tế bào

4.1.3. Hấp thu năng lượng từ đất mẹ

4.2. Chế độ ăn uống

4.2.1. Nuôi dưỡng não bộ

4.2.2. Tâm trí minh mẫn

4.2.3. Thức ăn

4.2.3.1. Xanh: thân khỏe- tâm an

4.2.3.2. Ô uế: thân tâm rũ rưỡi, thiếu minh mẫn

4.2.4. Ăn xanh, thuần tự nhiên, hạn chế ăn thức ăn đóng hộp, từ động vật. Cân bằng ăn uống

4.3. Suy nghĩ đúng đắn

4.3.1. Quan sát- lắng nghe suy nghĩ

4.3.2. Kiểm soát tham tưởng

4.3.3. Suy nghĩ, cảm xúc không đổi

4.3.3.1. Chỉ già hơn, ko phát triển

5. NOTE

5.1. Lắng nghe trái tim

5.2. An vui- bao dung- trân trọng biết ơn

5.3. Lắng nghe, quan sát, tăng sức phán đoán