Billedforbud

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Billedforbud by Mind Map: Billedforbud

1. Islam

1.1. Gud

1.1.1. "Frembring da ingen billeder eller lignelse af Allah, thi Allah ved (alle ting), men i ved intet"

1.2. Mennesker og dyr

1.3. Profeten Muhammed

1.3.1. Må ikke tegne ham. I stedet tegner de for det meste en hvid prik foran hans hoved.

2. Kristendom

2.1. Det gamle testamente

2.2. Gud og Jesus. Må gerne tegnes

3. Jødedom

3.1. Gudebillede

3.1.1. Himlen

3.1.2. Jorden

3.1.3. Vandet under jorden

3.2. Gud er mægtig, retfærdig og barmhjertig og man må derfor ikke tegne ham.

4. Begreber

4.1. Ikon betyder "et billede af det hellige"

4.2. Idol betyder "billede" Det gengiver det man finder helligt i form af et billede, en figur eller genstand.

4.3. Ikonoklasme "Ødelæggelser af billeder" eller "billedstorm"

4.4. Katekismus Betyder "at give undervisning" Ligesom Martin Luther gjorde.