Billedforbud brainstorm

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Billedforbud brainstorm by Mind Map: Billedforbud brainstorm

1. Begreber

1.1. Ikon = Billede af det hellige

1.2. Idol = Billede. Gengiver det man finder hellig, i form af billede, figur eller genstand

1.3. Ikonoklasme = Ødelæggelser af billeder eller "billedstorm"

1.4. Katekismus = "at give undervisning, som Martin Luther

2. Islam

2.1. Mohammedtegninger

2.2. Strenge regler

2.3. To billedforbud

2.4. Billeder af Gud og mennesker og dyr

2.5. Sûra

3. Hinduisme

3.1. En hindubadedragt førte til dødstrusler

3.2. Ingen officielle forbud

3.3. -

3.4. -

4. Kristendom

4.1. Var i det gamle testamente

4.2. Ophævet af Jesus

4.3. Tegnede Mohammedtegningerne

4.4. Ikke så troende

4.5. Ytringsfrihed

5. Buddhisme

5.1. Ingen forbud

5.2. Nogle kan blive stødt

5.3. -

5.4. -

5.5. -

6. Jødedom

6.1. Ikke lave sig selv som gudebillede

6.2. Ikke tilbede og dyrke andre

6.3. de 10 bud