Brainstorming

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brainstorming by Mind Map: Brainstorming

1. Problem

1.1. Brak kontroli nad pracą

1.2. Premia nie motywuje

1.3. Poruszanie postronnych tematów niezwiązanych z programowaniem/zadaniami

1.4. Marnowanie umiejętności

1.5. Oportunistyczne nastawienie przełożonego

1.6. brak priorytetów w pracy

1.7. brak organizacji w tym co robimy

1.8. CallCenter - trywialne problemy

1.9. Brak dokumentacji do projektów

2. Ideas

2.1. System premiowy/motywacyjny (grywalizacja)

2.1.1. Wyodrębnienie zadań

2.1.2. Ewidencja zadań

2.1.3. Punkty za zrealizowane zadania/pomoc innym

2.1.4. System motywujący pracowników do pracy

2.2. Realizacja pomysłów

2.2.1. Tworzenie nowych pomysłów

2.2.2. Związanych z obecną działalnością firmy

2.2.3. Niezwiązane z profilem firmy

2.2.4. Indywidualne podejście do inicjatora pomysłów

2.3. Praca w oparciu o AGILE

2.3.1. Taskboard

2.3.2. Spotkania podsumowujące wyznaczające nowe cele

2.3.3. Planowanie zadań w iteracjach

2.4. Elastyczne podejście do pracy

2.4.1. Możliwość pracy zdalnej

2.4.2. Nacisk na efekty nie sposób

2.5. Możliwość rozwoju

2.5.1. Angielski

2.5.2. IT

2.5.2.1. Szkolenia

2.5.2.2. Uczestnicto w wydażeniach

2.5.2.3. Konferencje

2.6. CALLCENTER

2.6.1. Szkolenie

2.6.2. Opracowanie protokołu obsługi awarii

2.6.3. System Ticketowy

2.6.4. Ewidencja naszego wkładu w obsługę awarii

2.6.5. Zgłoszenia przez system informatyczny