Jeugdzorg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jeugdzorg by Mind Map: Jeugdzorg

1. 1. Brainstormen '' Jeugdzorg''

1.1. Pesten

1.2. Negatief zelfbeeld

1.3. Slechte thuis situatie

1.4. School problemen

1.5. Huiselijk geweld

2. 2. Doelgroepen

2.1. Jeugdigen, kinderen

2.2. Ouders

2.3. Familie

2.4. Opvoeders

2.5. Hulpverleners

3. 3. Factoren

4. 4. Kenmerken

5. 5. Aspecten

6. 6. Rechten

6.1. De hulp van Bureau Jeugdzorg is altijd gratis.

6.2. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw informatie.

7. 7. Wetten

7.1. Provinciale taken

7.1.1. Kinderen, jongeren en ouders hebben recht op jeugdzorg

7.1.2. Elke provincie krijgt geld van het Rijk. De provincie financiert met dat geld Bureau Jeugdzorg.

7.2. Gemeentelijke taken

7.2.1. Informatie en advies geven

7.2.2. zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen;

8. 8. Jeugdpsychiatrie

8.1. Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

8.2. GGZ

8.3. Erasmus MC

8.4. Triversum

8.5. Yulius

9. 9. Jeugdstrafrecht

9.1. Halt bureau

9.2. Justitie

9.3. Politie

9.4. Rechter

9.5. Jeugd preventie team