Професійне становлення студента

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Професійне становлення студента by Mind Map: Професійне становлення студента

1. Професіоналізація

1.1. Професія

1.2. Професіонал

1.2.1. Спрямованість

1.2.1.1. Мотивація

1.2.1.2. Інтерес

1.2.1.3. Організація розвитку

1.2.2. Самосвідомість

1.2.2.1. Компоненти (Деркач, Москаленко)

1.2.2.1.1. Когнітивний

1.2.2.1.2. Мотиваційий

1.2.2.1.3. Емоційний

1.2.2.1.4. Операційний

1.2.2.2. за В.І. Юрченком

1.2.2.2.1. Я-фахівець

1.2.2.2.2. Самооцінка

1.2.2.2.3. Рівень домагань

1.2.3. Професійна діяльність

1.2.3.1. Труднощі

1.2.3.2. Ідентичність

1.2.3.2.1. Доцентрові (гетеропатичні) ототожнення (себе з іншим)

1.2.3.2.2. Центробіжні (ідеопатичні) ототожнення (інших з собою)

1.2.3.3. Ототожнення з майбутньою професією

1.3. Професійна група

2. Я-концепція

2.1. за В.І. Юрченком

2.1.1. Вчинок Я

2.1.2. Ставлення Я

2.1.3. Образ Я

2.2. Компоненти Я-концепції

2.2.1. Емоційний

2.2.2. Когнітивний

2.2.3. Поведінковий

3. Компетентність

3.1. Знання

3.1.1. Особистість

3.1.2. Група

3.1.3. Психологічна допомога особистоісті

3.1.4. Етичні норми

3.2. Уміння використовувати знання

3.2.1. Дотримання етичних норм

3.2.2. Орієнтація на клієнта

3.2.2.1. знання ЦА (Цільової Аудиторії)

3.3. Навички

3.3.1. Консультація

3.3.2. Діагностика

3.3.3. Корекція

3.4. Вузькі професійні навички

3.4.1. Спеціалізація

3.4.2. Додаткове навчання

3.5. Фахова за В.І. Юрченком

3.5.1. Загальна ерудиція

3.5.2. Професійна технологія

3.5.3. Поліфункціональність

3.5.4. Різнорівневість проблеми

3.5.5. Співпраця з колегами (кооперація)

3.5.6. Нестандартність

4. Самовиховання

4.1. Саморегуляція

4.1.1. Самопереконання

4.1.2. Самозаспокоєння

4.1.3. Самонавіювання

4.1.4. Самозаохочення

4.1.5. Самомобілізація

4.1.6. Самокритика

4.1.7. Самонаказ

4.2. Рефлексія

4.3. Інформація

4.3.1. Ставлення

4.3.2. Пошук

4.3.3. Аналіз

4.4. Самостійна робота

4.4.1. Орієнтація

4.4.1.1. Систематизація знань

4.4.1.2. Закріплення знань

4.4.1.3. Відповідальність

4.4.1.4. Організованість

4.4.1.5. Дослідницькі уміння

4.4.1.6. Ініціативність

4.4.2. Структура (компоненти)

4.4.2.1. Мотиваційний

4.4.2.1.1. Потреба

4.4.2.2. Змістовий

4.4.2.2.1. Задача

4.4.2.2.2. Цілі

4.4.2.3. Процесуальний

4.4.2.3.1. Методи