Productielogistiek

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Productielogistiek by Mind Map: Productielogistiek

1. 6.1 Productterminologie

1.1. Welke soorten producten kunnen we onderscheiden in de verschillende stadia van een productieproces ?

1.1.1. Artikel Stock Keeping units (SKU)

1.1.1.1. verhandelbare eenheden

1.1.2. Form, Fit en fuctio (FFF)

1.1.3. European Article Numberig (EAN)

1.1.4. Barcode

1.1.5. GS1DAS

1.1.6. Productopbouw

1.1.6.1. Inkoopdelen

1.1.6.2. Maakdelen

1.1.7. Bewerkingsblad

1.1.7.1. 1. Grondstoffen

1.1.7.1.1. vaak op productnummer

1.1.7.2. 2. Onderdelen

1.1.7.3. 3. Samenstellinge

1.1.7.4. 4.Eindproduct

1.1.7.4.1. varianten

1.1.8. productnummersysteeem

1.1.9. Entiniteit

1.1.9.1. is het kenmerkende en identificerende gegeven dat een product eenduidig vastelgt

1.1.10. Attributen

2. 6.2 Productstructuren

2.1. wat verstaan we onder een bill of materials?

2.1.1. Stuklijst

2.1.1.1. explosie

2.1.1.2. implosie

2.1.2. Bill of Materials

2.1.2.1. geven opbouw van het product in aantallen onderdelen en/of onderdelen die de ontwerper onder aan zijn producttekining zet

2.1.3. Receptuur Eindproduct

2.1.4. Low level code

2.1.5. cumulatieve levertijd

2.1.5.1. levertijd die via vertakkingen op geteld is

2.1.6. projectplan

2.1.6.1. hierin wordt productstructuur weergegeven

3. 6.3 Productiegrondvormen

3.1. welke grondvormen kan de productielogistiek aannemen?

3.1.1. 1. divergente productie

3.1.2. 2. parallelle productie

3.1.3. 3 serieproductie

3.1.4. 4. convergenteproductie

3.1.5. Modulaire opbouw

3.1.6. Stroomvorm

3.1.7. produtie

3.1.7.1. functioneeel

3.1.7.2. groepsgewijs

3.1.8. 6.3.1 Continue productie

3.1.8.1. continue productie

3.1.8.2. lopende band lijn productie

3.1.8.3. productstroomgerichte structuur

3.1.9. 6.3.2 Functionele indeling

3.1.9.1. functionele indeling

3.1.9.1.1. breng men gelijksoortige bewerkingen in een afdeling

3.1.9.2. Seriegewijze/batchgewijze productie

3.1.10. 6.3.3 groepsgewijze fabricaten

3.1.10.1. groepsgewijze fabricage

3.1.10.2. Autonome groepen

3.1.10.3. productiecellen

3.1.10.4. Verschuivende roosters

3.1.10.5. Groepering naar productvorm

4. 6.4 Material requirement planning (MRP-I)

4.1. hoe kan MRP-I het efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen verbeteren

4.1.1. Cardexsystem

4.1.1.1. kaartenbak (handmatig)

4.1.2. automatisering van de kaartenbaks

4.1.3. Material requirements planning (MRP)

4.1.3.1. pushsysteem

4.1.4. Manufacturing resource planning (MRP-11)

4.1.5. vraag

4.1.5.1. afhankelijk

4.1.5.2. onafhankelijk

4.1.6. Brutobehoefte

4.1.7. Hoofdproductieplan

4.1.7.1. MPS

5. 6.5 Manufacturing resource planning (MRP-II)

5.1. hoe kunnen we rekening houden met beperkingen in productiecapaciteiten?

5.1.1. Manufacturing resource planning

5.1.1.1. eigenlijk logisch gevolg van MRP-I

5.1.2. Sales and operations plan (S&OP)

5.1.3. Masterproduction schedule (MPS)

5.1.4. Capacity requirements plan (CPR)

5.1.5. Enterprise resources planning (ERP)

6. 6.6 Just in time (JIT) en kanban

6.1. wat kunnen andere productiesystemen bijdragen aan de productielogistiek?

6.1.1. Just in time (JIT)

6.1.1.1. JIT-concept

6.1.1.1.1. is praktisch uitgewerkt met behulp van Kanban

6.1.2. pullmechanisme

6.1.3. Toyota production system (TPS)

6.1.4. pullsystemen

6.1.5. Kanban

6.1.5.1. letterlijk kaart of label

6.1.5.1.1. prdocutie-

6.1.5.1.2. transport-